Krångfors FVO

  • Fiskeglädje
  • Gäddfiske
  • Isfiske
 

Skellefteälven, Krångbäcken, Hästbäcken

  Västerbottens län / Skellefteå kommun.

Krångfors FVO ligger 2 mil uppströms Skellefteå centrum och förvaltar fisket från byn Dal upp till Finnforsfallet.

Fisket bedrivs i första hand i den reglerade Skellefteälven efter abborre, gädda, öring och harr. Harr och öring fiskas med fördel i strömsträckorna nedströms kraftverken och framförallt harrfisket kan periodvis vara riktigt bra. Riktat fiske efter öring sker främst nedströms Granfors kraftstation där det årligen tas några fina öringar. Fisket efter gädda har ökat senaste åren i älven och det fångas regelbundet 10+ gäddor inom Krångfors FVO.

I älven finns både flodpärlmussla och flodkräfta, där fisket efter flodkräfta endast är öppet för fiskerättsägare och boende inom FVO.
Följ oss gärna på Facebook!

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Vanlig

Harr


Normalt

Mört


Normalt

Stäm


Normalt

Gärs


Normalt

Siklöja


Normalt

Öring


Lite

Sik


Lite

Id


Lite

Lake


Lite
 

Krångfors FVO

Krångfors FVO förvaltar fisket i Skellefteälven från byn Dal upp till Finnforsfallet.
I styrelsen sitter representanter från de flesta av byarna.

Organisationsnummer: 802426-8859

Kundnummer: 1116, Område: 1076.

Kontaktpersoner

Peter Lundström
070 - 397 00 97  

Filer för nedladdning


Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Krångfors FVO

Skellefteälven m fl vatten
Tvärträsket och St. Blåbergsträsket
Kvistforsens
Burträsket, Neboträsket, Ljusvattnet m fl vatten
Svartröjnoret (Skellefteå Sportfiskeklubb)

Anslutna fiskeområden i Västerbottens län
 Din varukorg är tom.