Borens FVO

 

Boren

  Östergötlands län / Motala Municipality.

The drill is located at the intersection between the east street light in the south and the woods in the north. In the lake there are mostly plenty of big pike and perch. In the naval system there is also the red-listed fish species Asp. In recent years, rainbow salmon and salmon earring have also been planted, but these species do not appear to reproduce in the lake.

The lake is expected to produce 15-20 kg fish / ha and year, which means a total of 40-50 tonnes fish / year. The water quality is good, with a high throughput from Vättern via Motala stream . The drill is part of Göta Canal and Motala stream and all water that flows out of Vättern flows into the Boren. The drill is part of Göta Canal, in addition, Motala flows through the lake.

Fishing licenses within Borens FVO also apply in the following lakes within the SALSTERN FVO;
Salstern , Lilla Salstern, Stora Vänstern, Björken and Mosjøen .


Fish species


Perch

Common

Pike

Common

Roach

Normal
 

Org ID: 67, Area 25

Borens FVO

Borens Fiskevårdsområdesförening bildades 1988 och sköter sedan dess kortförsäljning till allmänheten, fiskevård etc.

Fiskevårdsområdet har en total areal på 2855 ha. Av denna tillhör ca: 15 % Motala kommun och resten till privata markägare. I fiskevårdsområdet ingår sammanlagt ca 125 fastigheter. Varje år hålls en fiskestämma där samtliga vattenägare beslutar hur fisket skall bedrivas.


Contact persons

Anders Vedemo:

Kent Brandt:
  
  

Fishing areas nearby Borens FVO

IF Metalls Sportfiskeområde
Svartån (Västerlösa-Älvestad)
Svartån (Öjebro-Vågforsen)
Årsjön, Holmsjön och Grönsjön
Svartån (Forshaga-Forsa)

Affiliated fishing areas in Östergötlands län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se