Borens FVO

 

Boren

  Östergötlands län / Motala kommun.

Boren ligger i brytpunkten mellan östgötaslätten i söder och skogsbygen i norr. I sjön finns det främst gott om stor gädda och abborre. I sjösystemet finns också den rödlistade fiskarten asp. På senare år har även regnbågslax och laxöring planterats ut, men dessa arter förefaller inte reproducera sig i sjön.

Sjön beräknas producera 15-20 kg fisk/ha och år, vilket innebär totalt 40-50 ton fisk/år. Vattenkvalitén är god, med stor genomströmning från Vättern via Motala ström. Boren utgör en del av Göta kanal och Motala ström och allt vatten som rinner ut från Vättern rinner in i Boren. Boren är en del av Göta kanal, dessutom flyter Motala ström igenom sjön.
 

Fiskekort inom Borens FVO gäller även i följande sjöar inom SALSTERNS FVO; 
Salstern, Lilla Salstern, Stora Vänstern, Björken och Mosjön.

 

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.
 Barn till och med 14 får får bedriva handredskapsfiske utan fiskekort.

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Gös


Normalt

Mört


Normalt

Braxen


Normalt
 

Borens FVO

Borens Fiskevårdsområdesförening bildades 1988 och sköter sedan dess kortförsäljning till allmänheten, fiskevård etc.

Fiskevårdsområdet har en total areal på 2855 ha. Av denna tillhör ca: 15 % Motala kommun och resten till privata markägare. I fiskevårdsområdet ingår sammanlagt ca 125 fastigheter. Varje år hålls en fiskestämma där samtliga vattenägare beslutar hur fisket skall bedrivas.

Organisationsnummer: 824000-6190

Kundnummer: 67, Område: 25.

Kontaktpersoner

Anders Vedemo

Kent Brandt
  
  

Fiskeområden i närheten av Borens FVO

IF Metalls Sportfiskeområde
Svartån (Västerlösa-Älvestad)
Skönnarbosjön, Holmasjön, Bredsjön mfl
Svartån (Öjebro-Vågforsen)
Årsjön, Holmsjön och Grönsjön

Anslutna fiskeområden i Östergötlands län
 Din varukorg är tom.