IF Metalls Fiskeområde

 

IF Metalls Sportfiskeområde

  Östergötlands län / Motala och Linköping kommun.

IF Metalls avdelningar i Östergötland och dess medlemmar förvaltar sjöarna; 
Gulbäckesjön, Gäddgölen, Hovden,Stora Svartgölen, Lilla Svartgölen och Dalsjön.

Under säsongen sker utsättning av regnbåge och öring. Vitfisk och gädda kan förekomma.

  • Sjöarna upplåtes för fiske för medlemmar i IF Metall, till en kostnad av 180:-/dag 04:00-22:00, mot uppvisande av giltigt medlemskort. För övriga är kostnaden 280:-/dag 04:00-22:00. IF Metalls medlemmar i Östergötland har rätt att medtaga gäster (max 3st), som även de löser fiskekort enligt medlemspris. Medlemmens medlemsnummer skall stå på fiskekortet samt även på gästens medlemskort.
  • Ungdom under 16 år får fiska utan särskilt kort, med eget spö i sällskap med person med giltigt fiskekort. 
  • Gemensam fiskekvot gäller dvs. max tre fiskar per fiskekort.
  • Fasta redskap är förbjudna.


 

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta IF Metalls Fiskeområde.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)
 Gemensam fiskekvot gäller, dvs. max tre fiskar per fiskekort. Fasta redskap är förbjudna.

Fiskarter


Regnbåge


Rikligt

Öring


Vanlig

Gädda


Lite

Mört


Lite
 

IF Metalls Fiskeområde

Logo IF Metalls Fiskeområde

Sjöarna Gulbäckesjön, Gäddgölen, Hovden, Stora Svartgölen, Lilla Svartgölen och Dalsjön förvaltas av IF Metall i Östergötland och dess medlemmar.

Organisationsnummer: 824000-1605

Kundnummer: 96, Område: 60.

Kontaktpersoner

013 - 24 38 00  

Fiskeområden i närheten av IF Metalls Fiskeområde

Kvarnsjön och Melby kvarndamm
Ljungsjön, samt del av Motala ström
Boren
Svartån (Linkelösa-Odensfors)
Svartån (Västerlösa-Älvestad)

Anslutna fiskeområden i Östergötlands län
 Din varukorg är tom.