Näcktens FVO

 

Näckten

  Jämtlands län / Östersund and Berg Municipality.

The nudity (or Näkten as the lake is sometimes spelled) is an exciting mountain water lake in the lowlands that has an incredible amount of whitefish, as well as good access to trout, char and rough pike.

In Näckten there is a shallow upper part with fine stalls for trout. The red is only found in the southern deep part of the lake. This char is related to the wilderness red when it turns into a fish diet on the 3rd spring.

The pike in the lake is heavy, broad and short.

Overnight cottage is located at Ytterö. Wind protection on Älgön, Finnön, Monäset and north Rödberg's tax fishing.

 Free fishing for children and adolescents up to the age of 15. (Special rules or exceptions may apply, Read more...)

Fish species


Perch

Plentiful

Whitefish

Plentiful

Pike

Common

Grayling

Common

Char

Common

Burbot

Normal

Eel

Rare
 

Org ID: 153, Area 118

Näcktens FVO

Näcktens fiskevårdsområde förvaltar fisket i Näkten.

Plantering av öring sedan 1988, med ett antal som varierat mellan 9000 st till 30000 per år. Under 2017 planteras enbart 3200 öringar (en till tvåsomriga). Fiskevårdsområdet arbetar tillsammans med Länsstyrelsen i Jämtlands län, för att återställa öringens normala lekvatten för att på så sätt få till stånd en naturlig reproduktion. 

Näkten ingår i projektet Life Triple Lakes och där ingår det bl.a. att arbeta för ett säkerställande av rödingens fortlevnad. Utsättande av lekgrund, återställande av lekplatser, information till allmänheten m.m. är ex. på aktiviteter som ingår i projektet. 


Contact persons

Anna Hallgren  
  

Fishing areas nearby Näcktens FVO

Älgsjön, Lilla Nällsjön och Långtjärnen
Fiska i Berg (fiskaiBergkortet)
Bodsjön
Norra Svartsjön, Mellansvartsjön och Södra Svartsjön
Hällån-Hållstaån FVOF

Affiliated fishing areas in Jämtlands län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se