Näcktens FVO

 

Näckten

  Jämtlands län / Östersund, Berg och Bräcke kommun.

Näckten (eller Näkten som sjön ibland stavas) är en spännande fjällvattensjö på låglandet som har otroligt gott om siklöja, samt bland annat god tillgång på öring, röding och grov gädda.

I Näckten finns en grund övre del med fina ståndplatser för öring. Röding finns endast i den södra djupa delen av sjön. Denna röding är släkt med vätternrödingen då den övergår till en fiskdiet den 3:e våren.

Gäddorna i sjön är tunga, breda och korta.

Övernattningsstuga finns på Ytterö. Vindskydd på Älgön, Finnön, Monäset samt norr Rödbergs skattefiske.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med målsman/vuxen
 Gäller bara i vissa vatten eller på vissa platser, se fiskeregler/kommentar
 Endast handredskap
 Barn/Ungdom måste kunna fiska på egen hand (Kasta/veva/fiska själva)
 Målsman måste ha tagit del av och godkänt gällande fiskeregler och föreskrifter.
 • Max 2 handhållna fiskeredskap per fiskare • Minimimått i samtliga vatten: öring: 40 cm, röding: 40 cm. Fångad öring och röding under minimimåttet skall återutsättas. • Fiskeförbud hela året i Billstaån ner till det gamla kraftverket Samtliga regler finn

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Sik


Rikligt

Gädda


Vanlig

Harr


Vanlig

Röding


Vanlig

Öring


Normalt

Lake


Normalt

Mört


Lite

Ål


Sällsynt
 

Näcktens FVO

Näcktens fiskevårdsområde förvaltar fisket i Näkten.

Plantering av öring sedan 1988, med ett antal som varierat mellan 9000 st till 30000 per år. Under 2017 planteras enbart 3200 öringar (en till tvåsomriga). Fiskevårdsområdet arbetar tillsammans med Länsstyrelsen i Jämtlands län, för att återställa öringens normala lekvatten för att på så sätt få till stånd en naturlig reproduktion. 

Näkten ingår i projektet Life Triple Lakes och där ingår det bl.a. att arbeta för ett säkerställande av rödingens fortlevnad. Utsättande av lekgrund, återställande av lekplatser, information till allmänheten m.m. är ex. på aktiviteter som ingår i projektet. 

 

 

Organisationsnummer: 893200-3786

Kundnummer: 153, Område: 118.

Kontaktpersoner

Anna Hallgren
  
  

Fiskeområden i närheten av Näcktens FVO

Dödre-Tjutboda FVO
Råssjön FVOF
Svenstaån m fl vatten
Fiska i Berg (fiskaiBergkortet)
Åsarnas

Anslutna fiskeområden i Jämtlands län
 Din varukorg är tom.