Fiskaiberg

 • Tillgänglighets karta
 

Fiska i Berg (fiskaiBergkortet)

  Jämtlands län / Berg kommun.

FISKAIBERG - Fiskevårdsområden och näring i samverkan

Fiska i Bergkortet erbjuder ett unikt fiskekort som förenklar vistelsen och fisket i Bergs kommun genom att ge tillgång till många vatten med varierat fiske i strömmar, bäckar, tjärnar och sjöar utan att behöva köpa olika fiskekort för respektive fiskevårdsområde.

Du behöver bara ett kort till över 130 fiskevatten med en yta av 85 000 hektar stora fiskeområde i Bergs kommun. Detta är ett av landets största gränsöverskridande fiskekort med allt från från skogsfiske till fiske kalfjället (statens vatten).
Fiskeområdet sträcker sig från sydligaste kommundelen i Berg till den norra kommundelen i ett vattenområde som omfattar 85 000 hektar. I området tillämpas begreppet "intervallfångst" vilket innebär att du får ta tre fiskar mellan 25-40 cm/dygn varav en sk. troféfisk över 40 cm.

I detta fiskekort ingår nedanstående fiskeområden inom bergs kommun:

 • Häggsåssjön, Dörsån och Gräftån med till hörande vattenflöden från Statens vatten väster om Gräftåvallen ner till Åre kommungräns
 • Gruckarna
 • Handsjön
 • Högån-Hovermoån
 • Klövsjön
 • Rätan
 • Skålan
 • Storsjön-Berg
 • Svenstaån
 • Tåssåsen sameby (Statens vatten)
 • Åsarna
 • Övre Hoan

Dessa har gått samman för att göra det möjligt att fiska i hela (eller delar av) respektive område. 

 

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Fiskaiberg.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.

Fiskarter


Gädda


Rikligt

Abborre


Vanlig

Öring


Vanlig

Harr


Vanlig

Röding


Vanlig

Sik


Normalt

Lake


Normalt

Mört


Lite

Kanadaröding


Sällsynt
 

Fiskaiberg

Logo Fiskaiberg

FiskaiBerg - Bergs kommun ligger mitt i Sverige och har en befolkningsmängd på drygt 7000 personer. Centralorten Svenstavik ligger vid Storsjön ca 7 mil sydväst om Östersund. Inom kommunens gränser ligger kända turistorter som Klövsjö, Åsarna och Ljungdalen.

Bergs kommun omfattar 610 000 hektar mark och vatten och har ett mycket varierat fiskeutbud från fjällfiske till ström- och sjöfiske i i säväl fjäll som i skogslandet "Fiska i Berg" är ett större område där flera fiskeområden sammverkar för att du som fiskare ska kunna fiska i flera av kommunens vatten på samma fiskekort.

Berg - Landets tillgängligaste fiskekommun 2022
Vi strävar att bli landets tillgängligaste fiskekommun med att att tillgänglighetsgöra ett stort antal fiskeområden med nya fiskeplatser för allmänhetens rekreation och fisketurism som inkluderar även personer med funktionshinder. Sexton (16) anläggningar är under uppförande och blir klara under 2020-21.

Organisationsnummer: 802535-3353

Kundnummer: 1176, Område: 1139.

Kontaktpersoner

   

Filer för nedladdning


Fiska i Berg karta 2023

Informationsfolder

Tillgänlighetskarta

Fiskeområden i närheten av Fiskaiberg

Svenstaån m fl vatten
Åsarnas
Hovermoån-Högåns FVOF
Näckten
Dödre-Tjutboda FVO

Anslutna fiskeområden i Jämtlands län
 Din varukorg är tom.