Svenstaåns FVOF

  • Kläppsjön
 

Svenstaån m fl vatten

  Jämtlands län / Berg kommun.

Svenstaån har en genuin vildmarksprägel och är svåråtkomlig sett ur fiskesynpunkt, något som föreningen inför framtiden tänker vidmakthålla och bevara, för att öka storsjööringens antal i Storsjön och i Svenstaån.

Svenstaån på sträckan från Medalen i Svenstavik till Rörösjön, samt Backsjöån är föremål för fiskevårdande åtgärder Rörösjön: Fiske med olika metoder hela året. Fiske efter öring och harr från juni till augusti. Rörösjön är lättåtkomlig genom existerande vägar. Svenstaån är svåråtkomlig och kräver extra kraftinsats för den genuine sportfiskaren.

Stor-Backsjön och Lillsjön kan nås ganska enkelt från skogsbilvägar samt kort promenad. Kläppsjön kan nås via en skogsbilväg som når nästan fram till sjön. OBS! Inom den ostligaste delen av Kläppsjön ligger utanför fiskevårdsområdet (se karta).

Backsjöån har stor vildmarksprägel och är i hela sin längt ganska svåråtkomlig men kan nås via skogsbilvägar samt kortare promenader.

Östbergsbodsjön kan bl.a. nås via en skogsbilväg längs östra sidan (vägen dock stängd för biltrafik).

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Öring


Lite

Harr


Lite

Nors


Lite

Lake


Lite

Regnbåge


Sällsynt
 

Svenstaåns FVOF

Fiskevårdsområdet omfattar Svenstaån uppströms bron för allmänna vägen nr 542 genom Svenstaviks samhälle, Backsjöån, sjöarna Rörösjön, Lill-Backsjön, StorBacksjön, Lillsjön, Östbergsbodsjön, Östbergstjärnen och del av Kläppsjön samt vatten som rinner till dessa.

Organisationsnummer: 893202-7736

Kundnummer: 3025, Område: 3030.

Kontaktpersoner  

Filer för nedladdning


Detaljkarta Kläppsjön

Översiktskarta

Fiskeområden i närheten av Svenstaåns FVOF

Fiska i Berg (fiskaiBergkortet)
Åsarnas
Näckten
Rätans FVOF
Dödre-Tjutboda FVO

Anslutna fiskeområden i Jämtlands län
 Din varukorg är tom.