Ål  Översikt


Ål - Anguilla anguilla

Ålen har en ormliknande form med slemmig hud och mycket små fjäll. Huden är gråbrun och ljusare på buksidan.
Intressant är att ålen faktiskt kan vandra på land och orientera sig till närmaste vatten.

Utbredning

Den leker och dör i Sargassohavet.

Den blir könsmogen vid 12-18 års ålder, då vandrar den till Sargassohavet och leker, för att sedan återvända till Sverige.

Den lever oftast i saltvatten, i sött vatten lever endast honor (förutom Kalmarsund).

Storlek och tillväxt

Ålen är akut hotad på grund av en dramatisk minskning av beståndet. Enligt vissa uppskattningar är beståndet nere på 1% av det på 1970-talet.Ålen kan bli väldigt gammal, det finns fakta på att ålen kan bli nästan 90 år.

Ålhonan kan bli 1,50 m lång, hanen högst 51 cm.

Sportfiskerekord

Svenskt rekord: 3,2 Kg.

Effektivaste fiskemetoderna

Information nedan är baserad på tusentals riktiga fångstrapporter från de senaste två åren.
 Tyvärr finns ingen statistik för denna fisk i detta område.


 Din varukorg är tom.