Asp  Översikt


Asp - Aspius aspius

Asp i Småland kallad asping, tillhör familjen karpfiskar. Aspen har en långsträckt kropp med en djupt kluven stjärtfena. Fenorna är rödgrå till rödbruna. Bröstfenorna är långa, lite spetsiga och är det som är lättast att känna igen aspen på när den är i vattnet. Munnen har ett tydligt underbett och saknar tänder.


Aspen kan bli mycket storväxt, de största exemplaren blir över 1 meter långa och kan väga över 12 kg.


Aspen vandrar upp i vattendrag för att leka under april-maj. Leken startar när vattentemperaturen överstiger 6 °C. Leken sker på strömmande och forsande platser med stenig botten som ofta är rikligt beväxt med vattenmossa.


[Källa: Wikipedia]

Sportfiskerekord

Sportfiskerekordet ligger på 8.0 kg.

Fisketips

Asp listas som Nära hotad (NT) i den svenska rödlistan (Artdatabanken 2015), och den omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv. Det innebär att Sverige har skyldigheter att bevara arten och dess livsmiljö.

Effektivaste fiskemetoderna

Information nedan är baserad på tusentals riktiga fångstrapporter från de senaste två åren.

Asp, Snittvikt (gr) Västerlösa-Älvestad FVO (Svartån (Västerlösa-Älvestad)) Din varukorg är tom.