Braxen  Översikt


Braxen - Abramis brama

Fisken är silvergrå, men äldre individer kan få en lätt bronston. Fenorna är mörka. Braxen är som ung mycket lik den närbesläktade björknan, men björknan har ett större öga som sitter närmare nosen än vad braxens gör. En tumregel är att avståndet mellan ögat och nosspetsen är större än ögats diameter hos braxen, men mindre hos björknan.

Björknans fjäll är också större. Det kan dock vara mycket svårt att skilja dessa arter åt då de ibland hybridiserar.

Utbredning

Europeisk sydgräns går vid Alperna och södra Frankrike. I öster finns den fram till Aralsjön. I Skandinavien finns den allmänt i Danmark, sydöstra Norge, upp till mellersta Sverige och längs hela Norrlandskusten samt i södra och mellersta Finland. Den går också ut i norra och östra Östersjöns brackvatte

Storlek och tillväxt

Braxen är en stim- och bottenfisk som lever i sjöar och långsamt rinnande vattendrag. Unga fiskar är i huvudsak planktonätare, medan äldre främst lever på insektslarver och andra bottendjur, som de suger upp från botten med sin utskjutbara mun.

Braxen leker under vår och försommar på grunt vatten. Honan kan lägga upp till totalt 300 000 ägg vid flera tillfällen. Äggen, som är knappt 2 millimeter stora, kläcks efter 1 till 2 veckor. Fisken blir könsmogen vid 3–6 års ålder. Fiskar från småvuxna populationer kan dock vara betydligt äldre.

Sportfiskerekord

Det svenska sportfiskerekordet ligger på 8 340 gram och var 80 cm lång, i skånska Rögle Dammar. Den största braxen som har fångats i Sverige i yrkesredskap vägde 9,2 kilo och var 82 cm lång; den fångades i Ringsjön i Skåne.

Fisketips

Under sommaren kan man bedriva lyckat braxenmete med ett lätt tackal agnat med mask eller majs, eller både och, så kallad "cocktail". Även "casters" (förpuppade maggots) lär vara ett bra bete.

[Källa: Wikipedia]

Effektivaste fiskemetoderna

Information nedan är baserad på tusentals riktiga fångstrapporter från de senaste två åren.
 Tyvärr finns ingen statistik för denna fisk i detta område.


 Din varukorg är tom.