Flodkräfta  Översikt


Flodkräfta - Astacus astacus

Flodkräftan är ett av Europas största kräftdjur, och kan bli upp till 18 centimeter lång och väga 350 gram. Flodkräftan förekommer i sötvatten i sjöar och strömmande vattendrag. Kräftor förflyttar sig vanligtvis gåendes över botten. För att undkomma fiender kan de snabbt förflytta sig baklänges genom slag med sin kraftiga stjärt.

Utbredning

Utbredningen av Flodkräftan är idag väldigt begränsad eftersom den är så pass marginaliserad.

Storlek och tillväxt

I Sverige är flodkräftan rödlistad och starkt hotad av kräftpesten. Kräftpesten sprids främst genom illegala utsättningar av signalkräfta.

Effektivaste fiskemetoderna

Information nedan är baserad på tusentals riktiga fångstrapporter från de senaste två åren.
 Tyvärr finns ingen statistik för denna fisk i detta område.


 Din varukorg är tom.