Gädda  Översikt


Gädda - Esox Lucius

Gäddan är en utpräglad rovfisk, och dess enda naturliga fiende är oftast andra större gäddor. En gädda kan sätta i sig en fisk som är upp till halva dess egen storlek. I stort sett äter gäddan mest mindre fiskar, men om tillfälle ges äter den även andra djur, t.ex. små fåglar, vattensorkar eller reptiler. Gäddan sväljer alltid bytet med huvudet först, och vänder vid behov fisken så att den ska komma rätt. När gäddan väl har börjat svälja sitt byte gör de bakåtriktade tänderna på käkar, i gommen och på tungan, att det är omöjligt för den att spotta ut bytet igen. Det kan leda till att ett allt för stort byte, kanske en sjöfågel, fastnar i gäddans hals, så att både jägare och byte dör.Gäddan leker tidigt på våren efter islossningen och går gärna upp på översvämmade fält och ängar där den lägger sin rom i det soluppvärmda vattnet. På så vis utvecklas rommen snabbare, och de nykläckta larverna får skydd i en miljö med rikligt med små bytesdjur.
Gäddans bajs undviks av andra fiskar, då bajset innehåller alarmhormoner. Andra fiskar känner alltså att det luktar "fara".På en enkätförfrågan till alla Sveriges fiskevårdsområdesföreningar om vilken man ansåg vara den viktigaste fisken i sitt vatten, "vann" gäddan!Gäddans vetenskapliga namn är Esox lucius. Esox har ett lite otydligt ursprung, men via grekiskan antyder det långsmal fisk. Lucius anses komma från "lysande", då man ansåg att det mycket vita fina köttet lyste om natten. Det svenska namnet kommer från det fornnordiska ordet för gadd eller spik. Närmaste släkting är muskellunge, en nordamerikansk gädda. Gäddan är Östergötlands landskapsfisk.Gäddan är en utmärkt och mycket uppskattad matfisk, där delar av den svenska yrkesfiskefångsten går på export främst till Frankrike. Det finns inget hot mot gäddan, varför den inte finns med på någon "rödlista". Men, inom sportfisket tillämpas ofta "no kill" för att spara stora fiskar, dels för att de ska kunna reproducera sig, dels för att andra sportfiskare också ska få chansen. Gäddan är tålig och robust och klarar sig bra om man släpper tillbaks den snabbt.

Utbredning

Gäddan är den främsta rovfisken i Sverige och en mycket populär art för sportfiskare. Den finns i hela Sverige, med undantag för vissa delar av fjällvärlden. På senare år har gäddor påträffats i fjällvatten där den tidigare saknats, personligen har jag (Thomas) t.ex. fångat gädda i Langas, där den enligt samerna tyvärr vandrade upp för bara något år sedan. Gäddan trivs både i sjöar och lugnflytande åar och älvar. Lekvandringar förekommer.Gäddan finns också längs Östersjökusten i bräckt vatten runt till Öresund. Den finns i övrigt cirkumpolärt på norra halvklotet. På senare år har gäddorna minskat kraftigt längs Östersjöns kuster på flera håll. I Stockholms skärgård kan det åtminstone till del bero på fisketrycket. Därför har fredningszoner inrättats här. Andra områden, som kring Kalmarsund, är det oklart varför gäddan minskat, men forskning pågår. En teori är att då torsken minskat kraftigt, har storspiggen ökat väldigt mycket, och att spiggen då dels äter gäddlarver, dels konkurrerar om gäddans yngelföda. Andra menar att det är en effekt av mellanskarvens utbredning.Man kan säga att gäddan är för sportfiskaren, vad en Volvo är för bilentusiasten. Gillar man bilar, vill man helst kanske ha en Ferrari, men man kanske får nöja sig med en Volvo, som ju faktiskt är väldigt bra. Sportfiskare vill ofta helst fånga en stor lax, men får oftast nöja sig med en stor och stridbar gädda, som också ger en fin upplevelse!Trots rik tillgång på bytesfisk, kan gäddan minska i antal i stora grumliga vatten. Det kan bero dels på att denna miljö är idealisk för gösen, som då konkurrerar med gäddan, dels kan det bero på att då gäddan jagar med synen, blir jakten svårare i grumligt vatten. Det kan också finnas en omvänd predationseffekt, på så vis att vitfisken söker skydd för rovfisk i tät vegetation och grunt vatten, och kan då också äta en hel del gäddyngel här.Vid standardiserade nätprofisken fångas oftast endast enstaka gäddor. Det beror på att gäddan inte rör sig så mycket, utan har ofta en ståndplats där den i skydd väntar och lurpassar på bytesfisk.

Storlek och tillväxt

Gäddan växer hela livet, och honorna blir normalt sett större än hannarna, som stannar vid ca 7kg och 120 cm. Hongäddan kan nå en vikt på över tjugo kilo och bli nästan 1.5 meter lång. Under normalgoda förutsättningar växer gäddan fort, och honan blir könsmogen redan efter omkring 3 år då den kan vara 35 cm.

Sportfiskerekord

Det rådande svenska sportfiskerekordet är på ca 21.07 kg, men gäddan kan nå vikter långt över 20 kg under gynnsamma förhållanden.

Fisketips

Gäddan lever ensam och försvarar sina födorevir som den helst upprätthåller nära växtbestånd där det finns gott om beten. Däremellan gör den jaktvandringar, och pausar ibland vid t.ex. en grynna. Variera ditt fiske och leta efter gäddan. De riktigt stora gäddorna står oftast på mellan 5 och 10 meters djup, men normala gäddor kan ibland gå mycket grunt. Fiska därför både i ytan, nära stranden och runt grynnor, vassar och djupkanter. Om vinden har legat på i en riktning i flera dagar, händer det att gäddor samlas på sidan dit det blåser och väntar på byten med huvudet "mot" vinden. Gäddan kan fiskas på allt från fluga till mete med betesfisk. Om du spinnfiskar med drag, variera ditt fiske och gör ett eller två spinstopp. En allt populärare fiskemetod efter gädda på senare år är sk Jerkbait. Detta är en speciell typ av fiskliknande drag som rycks fram nära ytan. Klassiska beten för gädda är annars skeddrag (t.ex. ABU's atom) och Wobblers (t.ex Zalt eller HiLo). Även mete med död och levande fisk är mycket effektivt.

Effektivaste fiskemetoderna

Information nedan är baserad på tusentals riktiga fångstrapporter från de senaste två åren.
 Tyvärr finns ingen statistik för denna fisk i detta område.


 Din varukorg är tom.