Röding  Översikt


Röding - Salvelinus umbla/alpinus

Rödingen är en naturlig art i Sverige. Den blev kvar när inlandsisen drog sig tillbaks, och finns nu utbredd först och främst i Sveriges nordliga och höglänta delar. Den trivs bäst i kalla, kristallklara sjöar och älvar där den har minimalt med konkurrens om födan. Rödingen är väldigt känslig för klimatförändringar eftersom den behöver kallt vatten. Man brukar säga att rödingen är en istidsrelikt, alltså en rest från en svunnen och kallare tid. Följaktligen gillar rödingen kallt vatten, och är den sötvattenart som finns längst norr ut, och högst upp i vattendragen nedanför glaciärerna.


Rödingen är en väldigt vacker fisk, fastän den finns i olika skepnader så är den mest känd för sin röda buk och vita fenkanter. Färgskalan kan skifta, däremot så finns alltid de vita fenkanterna.

Vetenskapen har genom åren diskuterat om det är en rödingart, eller om det är flera, eller om det är så kallade närstående syskonarter. De rödingbestånd som finns i svenska vatten kan skilja utseende- och storleksmässigt väldigt mycket mellan olika sjöar. Det beror dels på olika levnadsförhållanden, dels på att populationerna har varit skilda åt tusentals år. Det vetenskapliga namnet på vår ursprungliga svenska röding är nu Salvelinus alpinus, vilket i princip betyder (från tyskan) en röding som lever i bergstrakterna.

Utbredning

I Sveriges mer sydliga delar så finns rödingen i djupa stora sjöar, som tex. Vättern och Sommen, men det finns även ett antal andra och mindre sjöar med restbestånd ända ner i Bohuslän, Värmland och Östergötland. Tyvärr finns det också ett antal sjöar som nyligen i modern tid mist sitt rödingbestånd. Orsaken är då övergödning eller försurning, eller att konkurrerande fiskarter som sik och siklöja oskickligt har introducerats. Men genom övergödning och igenväxning har också rovfisk som gädda ökat. För hårt fisketryck har också skadat. Det kan man lätt förstå, om man betänker att rödingen lever i kalla och mycket näringsfattiga vatten, och då har en långsam tillväxt.
Även om rödingen som vuxen är en effektiv rovfisk som jagar och tar stora byten, är den de första åren beroende av djurplankton och mycket små bytesdjur. Finns det då sik och siklöja konkurrerar de lätt ut rödingungarna, även om de vuxna rödingarna gärna jagar siken och siklöjan.


Rödingen är en väldigt viktig fisk i Sverige, den är och har varit samernas viktigaste matfisk. Utbredningen är på sina ställen, där förutsättningarna är goda, fortsatt god. Men rent generellt så går rödingen tillbaka.

I Norge bland annat finns havsvandrande rödingbestånd, på samma sätt som havsöring.

Storlek och tillväxt

Det svenska rekordet ligger på 10,8 kg.
I de svenska fjällen är det dock ovanligt med rödingar över 4 kg.
De riktigt stora exemplaren brukar finnas i de stora djupa sjöarna där födotillgångarna är goda.

Rödingen leker på hösten. Då blir hannarna rödare och kraftigare. Rödinglek kan beskådas i Vättern i hamnen i Huskvarna på höstarna. Lekfiskarna ses då mycket strandnära, ett fantastiskt skådespel, men där fisken absolut inte får störas eller fiskas på.

Sportfiskerekord

Det svenska rekordet ligger på 10,8 kg och bortåt 90 cm. I de svenska fjällen är det dock ovanligt med rödingar över 4 kg. De riktigt stora exemplaren brukar finnas i de stora djupa sjöarna där födotillgångarna är goda.

Fisketips

Rödingen har gjort sig känd för att vara svår att fånga. Den kan vara rejält petig med födan, många flugfiskare har slitit sitt hår i förtvivlan över hur rödingen konstant undvikt flugan trots att den är identisk med den verkliga och perfekt placerad. Ett tips om man vill lura rödingen är att ha tålamod. Oftast går den i så kallade födosök genom att cirkulera ett vatten, och ofta i stim. Prickar man stimmet kan man ha ett väldigt bra fiske. Missar man stimmet kan man vänta tills det kommer tillbaka igen. Rödingen fiskas med olika metoder, såsom flugfiske och spinn. En ny metod som har blivit populär efter röding är vertikalfiske.
En handfull svenska fiskodlingar föder upp röding för utplantering i sportfiskevatten. Det har också skett en förädling av röding, för att kunna odla matfisk. Även dessa fungerar bra som sportfisk om de släpps ut i sportfiskevatten.

Effektivaste fiskemetoderna

Information nedan är baserad på tusentals riktiga fångstrapporter från de senaste två åren.

Röding, Snittvikt (gr) Kumla Sportfiske (Säbylundssjön) Din varukorg är tom.