Vimma  Översikt


Vimma - Abramis vimba

Vimma (Abramis vimba) är en art i familjen karpfiskar.

Utbredning

Vimman finns fåtaligt längs Blekingekusten från Pukaviksbukten och österut samt längs Östkusten till norra Hälsingland. F.ö. finns den sparsamt i några få inlandsvatten som Mörrumsån i Blekinge, Säbysjön och Emån i Småland, Roxen i Östergötland, i Vänern och Mälaren, i Järingesjöarna, Närdingen, Bornan, Erken, Lommaren, Valloxen och Säbysjön i Uppland och i Amungen i Dalarna

Storlek och tillväxt

Längd och vikt upp till 40 cm resp 1,07 kg, men vanligtvis är arten ej över 25 cm.

Sportfiskerekord

Svenskt rekord: 1,39 Kg.

Effektivaste fiskemetoderna

Information nedan är baserad på tusentals riktiga fångstrapporter från de senaste två åren.
 Tyvärr finns ingen statistik för denna fisk i detta område.


 Din varukorg är tom.