Assman-Ätrans Fvo

  • Foto: Adam Hasoun
 

Ätran-Assman

  Västra Götalands län / Svenljunga kommun.

Ätran - från Ljungaskog, Svenljunga till Ledet, HidAssman - från kommungräns till utlopp Ätran Åstarpsjön, Abborrsjön. Örsåssjön Sjöar, lugnt rinnande vatten och forsar. Bestånd Gädda, Abborre, vitfisk, öring.

 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast mete
 Endast mete och spinnfiske

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Mört


Vanlig

Gös


Normalt

Öring


Normalt

Sutare


Normalt

Ål


Normalt
 

Assman-Ätrans Fvo

Förvaltning av fisket inom fiskevårdsområdet.

Organisationsnummer: 802600-8279

Kundnummer: 358, Område: 317.

Kontaktpersoner

Bengt Larsson
0706 - 32 09 58  
  

Fiskeområden i närheten av Assman-Ätrans Fvo

Ätran 

Ätrans huvudfåra (Buttorp-Ljungafors FVOF)
Stora och Lilla Kvarnsjön
Vassgården, Björsjön, Hökasjön m fl sjöar
Läggareds FVOF - Hösjön, Täxlesjön och Yasjön
Ätran (Veka-Buttorp)

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län
 Din varukorg är tom.