Bonäset, Risnäs och Äspnäs Samfällighetsförening

 

Bonäset-Risnäset-Äspnäs

  Jämtlands län / Strömsund kommun.

Bonäsets-Risnäsets-Äspnäs samfällighetsförening erbjuder fiske i Ströms Vattudal. Det är ett omfattande vattensystem i norra Jämtland runt orterna Bonäset, Risnäset och Äspnäs. Här finns ett fint fiske även i ett antal åar och tjärnar, t.ex. Skarvsjön, Bodflotjärn, Spettnästjärnarna, Lill-Allvattnet, Lilltjärn och Nordbotjärn.

I området finns det fint fiske efter både öring, röding, harr, abborre, gädda och sik. Bästa fisket är pimpelfiske efter harr och röding på vårvintern och sommarfiske med mete, spinn och fluga efter öring och harr. 

Samtliga sjöar och tjärnar är lättåtkomliga med tillfartsvägar med goda parkeringsmöjligheter.
 

Fiskevatten:

1 Spettnästjärn, övreöring, röding
2 Spettnästjärn, nedre: öring, röding
3 Lilltjärn: öring
4 Nordbodtjärn: öring, röding 
5 Lillallvattnet: abborre, gädda, sik, öring
6 Skarvsjön: öring, röding, abborre
7 Bodflotjärn: öring, röding
8 Ströms Vattudal: öring, regnbåge, harr, abborre, gädda, sik, lake


Färdväg:

Östra sidan av Vattudalen: från Strömsund väg 342 mot Gäddede 15 km.
Västra sidan av Vattudalen: Från Strömsund väg 339 därefter väg 801 mot Renån 35 km. (Se fiskekarta.)

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Bonäset, Risnäs och Äspnäs Samfällighetsförening.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.

Fiskarter


Gädda


Vanlig

Vattudalen

Öring


Vanlig

Alla vatten

Regnbåge


Vanlig

Vattudalen

Harr


Vanlig

Vattudalen

Röding


Vanlig

Planterade vatten

Sik


Vanlig

Vattudalen

Abborre


Normalt

Vattudalen

Lake


Normalt

Vattudalen
 

Bonäset, Risnäs och Äspnäs Samfällighetsförening

Bonäsets-Risnäsets-Äspnäs samfällighetsförening är en ideell förening vars främsta uppgift är att sörja för ett bra och varaktigt fiske i våra sjöar, tjärnar och vattendrag. Alla intäkter till föreningen går oavkortat till utplantering av fisk och andra fiskebefrämjande åtgärder.
Området ingår även i Vattudalskortet och Ströms Vattudal Trollingkort.

Organisationsnummer: 716414-9770

Kundnummer: 76, Område: 36.

Kontaktpersoner

Mattias Espwall
0738 - 48 37 58
  
  

Fiskeområden i närheten av Bonäset, Risnäs och Äspnäs Samfällighetsförening

Vattudalen
Ströms Vattudal, Ögelströmmen, Gärdviken m fl vatten
Öhns FVO
Trolling i Ströms Vattudal
Storvattnet, Lillvattnet, Gårdstjärn mfl

Anslutna fiskeområden i Jämtlands län
 Din varukorg är tom.