Fiskeklubben Forellen

 

Edssjön och Fysingen

  Stockholms län / Upplands Väsby kommun.

Fiskeklubben Forellen är en lokal klubb i Upplands Väsby som arrenderar vatten i Edssjön samt Fysingen

Edssjön
I den relativt grunda sjön Edssjön finns förutom ett gott fiskbestånd, även däggdjur som bäver, igelkott samt stor fladdermus i dess omgivningar. I nordväst finns fler långa och väl utbildade De Geer moräner, parallella stensträngar, som bildats under istiden. De södra delarna vid gårdarna Bisslinge och Antuna har värdefulla ädellövskogsmiljöer och är klassade som riksintressanta kulturmiljöer. Upplands Väsbys mest magnifika runsten, från 1000-talet, finner man på Kyrkstigen längs den västra stranden, där även Eds kyrka ligger. Sjön och dess omgivningar, särskilt de östra, är populära friluftsområden.

Fysingen
Sjön Fysingen är belägen i Upplands Väsby samt Sigtuna kommun och ingår i Oxundaåns vattensystem. Sjön är en förhållandevis grund låglandssjö med rikliga vassbälten i strandzonen.


Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Mört


Vanlig

Braxen


Vanlig

Björkna


Normalt

Sarv


Lite

Sutare


Lite

Gös


Sällsynt

Signalkräfta


Sällsynt

Förbud mot fiske av arten

Flodkräfta


Sällsynt

Förbud mot fiske av arten

Ål


Sällsynt

Förbud mot fiske av arten

Asp


Sällsynt

Förbud mot fiske av arten
 

Fiskeklubben Forellen

Fiskeklubben Forellen är en lokal klubb i Upplands Väsby som arrenderar vatten i Edssjön samt Fysingen. Detta sker i samarbete med Upplands Väsby kommun, Locum och lokala markägare.

Forellen arrangerar en årlig pimpeltävling på vintern. 

Organisationsnummer: 802501-2801

Kundnummer: 964, Område: 919.

Kontaktpersoner

Ordförande:
Andreas Lundberg
0705 - 74 75 99  

Filer för nedladdning


Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Fiskeklubben Forellen

Översjön
Sollentuna
Vallentunasjön
Kungsängens SFK
Sigtuna FVF

Anslutna fiskeområden i Stockholms län
 Din varukorg är tom.