Hällån-Hållstaåns FVOF

 

Hällån-Hållstaån FVOF

  Jämtlands län / Östersund kommun.

Välkommen till Hällån-Hållstaåns FVOF!
Området nås efter E4 mellan Brunflo och Pilgrimstad och har fiskemöjligheter i både sjöar och tjärnar.
Lättillgängligt samt barnvänligt för familjer, nära från stan i en fin miljö.

Vi har många fina vatten varav Gårdstjärnen med regnbåge samt röding till vinterfisket.
Holmsjön med regnbåge samt öring samt ett tjugotal vatten med blandat bestånd av abborre, harr, gädda, mört och sik.

  • Båtar finns att hyra vid Hornsjön, Bölesjön, samt Hållstasjön.
  • Rullstolsanpassad brygga finns vid Gårdstjärnen.
  • Pluspolarekortet för funktionsnedsatta med beviljad LSS gäller i hela området.
 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Hällån-Hållstaåns FVOF.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)
 Erbjuds gratis årskort för barn till och med 14 för oplanterande vatten.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Vanlig

Mört


Vanlig

Regnbåge


Normalt

Röding


Normalt

Öring


Lite

Sik


Lite

Harr


Sällsynt
 

Hällån-Hållstaåns FVOF

Organisationsnummer: 06893203-1795

Vår förenings ambition är att vårda och förbättra vårt fiskevårdsområde samt hålla några tjärnar inplanterade med ädelfisk.

Vi vill också utveckla fiskeintresset för barn och ungdomar.

Kundnummer: 423, Område: 384.

  
  

Filer för nedladdning


Infoblad_H-H_FVOF_Karta_3.pdf

Fiskeområden i närheten av Hällån-Hållstaåns FVOF

Bodsjön
Ismunden, Boggsjön, Stortjärnen m fl vatten
Hårkan, Indalsälven, Sännån m fl vatten
Revsundssjön, Grimnäsfjärden m fl vatten
Hungesjöns FVOF

Anslutna fiskeområden i Jämtlands län
 Din varukorg är tom.