Stiftelsen Bergagården

 

Hallsjön

  Västra Götalands län / Vänersborg kommun.

Hallsjön är Hallebergs enda sjö som förutom att vara fiskevatten är en populär rekreationsplats för många. Runt sjön är det cirka 5 km varierad terräng. Det finns 15 rejäla eldplatser och därutöver mindre eldplatser om man bara vill värma en kanna kaffe. Det finns 4 vindskydd att sova i och en ekotoalett. Den stora samlingsplatsen kallas Kungens kök och där finns även ett stort dagvindskydd. Vi släpper i Regnbåge regelbundet så länge möjlighet finns men därutöver finns Abborre och Gädda. Förhoppningsvis släpper vi i fler arter under hösten om allt går som planerat.

 Fiskeområdet är tillgänglighetsanpassat. För mer information, se fiskeområdets karta där punkter är utmärkta eller kontakta Stiftelsen Bergagården.
 Detta är ett fiskevatten med inplanterad ädelfisk, så kallad "put and take".
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 13 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)
 Ett barn upp till 13 år får fiska med en vuxens fiskekort. Maxantalet för uppdragen fisk gäller fortfarande det vill säga 2 stycken ädelfiskar per fiskekort.

Fiskarter


Regnbåge


Rikligt

Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig
 

Stiftelsen Bergagården

Vi är en stiftelse som bildades 1982 med uppdrag att främja friluftslivet och vi verkar på platåbergen Halle och Hunneberg

Organisationsnummer: 862500-7524

Kundnummer: 3156, Område: 3190.

Kontaktpersoner

Charlotta Bang
0768 8118 64  

Fiskeområden i närheten av Stiftelsen Bergagården

Hunnebergs
Lillån (Vänersborg)
Norra Göta älv
Nossan
Göta älv Trollhättan - Laxsträckan

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län
 Din varukorg är tom.