Kunhultasjön

 
  Jönköpings län / Aneby kommun.

Bordsjö Skogar AB är ett jord-och skogsbruksföretag om 11000 ha med verksamhet vid Bordsjö, i norra Småland, och Hörningsholm, Mörkö söder om Södertälje. Förutom den agrara verksamheten drivs en större fastighetsförvaltning med bostäder på landet.
Hela verksamheten genomsyras av det ansvar vi har för natur och kulturmiljö samt ett aktivt verkande för den levande landsbygden. Detta arbete innefattar bevarande av öppna betesmarker, underhåll och upprustning av fastighetsbestånd samt nyanläggning och återskapande av ädellövskog.
Kunhultasjön:
Kunhultasjön är en relativt klar sjö med ett fin bestånd av abborre och gädda. I sjöns sydvästra del finns möjlighet att lägga i båt.

 

Kunhultasjön

Kunhultasjön ägs av Bordsjö Skogar AB och Linköpings stift.
Tillsammans upplåter de fisket i Kunhultasjön utanför Aneby.

 

Organisationsnummer: 556009-8526

Kundnummer: 3389, Område: 3447.

Kontaktpersoner

Lars Knutsson
010 - 102 57 31


  

Fiskeområden i närheten av Kunhultasjön

Rosjön, Rogölen
Anebysjön
Västra Lägern
Ralången
Säbysjön

Anslutna fiskeområden i Jönköpings län
 Din varukorg är tom.