Landskapets fastighetsverk

 

Landskapets fiskekortsområden

  Åland / Maarianhaminan kaupunki (Mariehamn) kommun.

Landskapets fiskekortsområden erbjuder en rad geografiskt spridda fiskeområden med varierande miljöer i Ålands vackra inner, mellan- och ytterskärgård.  Landskapets fiskekortsområden lämpar sig bäst från båt, men det finns även områden där fiske från land är möjligt. Fråga Visit Åland var det finns lämpliga fiskesträckor från land. I kartan hittar du närmaste båtramp till det fiskeområde du avser besöka.

Områden i ytterskärgården lämpar sig bäst för öringsfiske och sik. Siken är lättast att narra om våren med bottenmete. Havsöringen är en riktigt torped som fiskas bäst från när vattnet blir lite kallare på senhösten och ända fram till våren. Tack vare öringen kan du fiska i princip året runt på Åland då våra kuststräckor sällan lägger is på vintern. I mellan- och innerskärgården är förutsättningarna bäst för gädda och abborre.

Landskapets enskilda fiskekortsområden är naturreservat och har därför olika regler att förhålla sig. Reglerna finns att läsa i varje områdesdokument och i samband med fiskekortsköp.

 För mer information, se iFiske.ax (separat site)
 

Landskapets fastighetsverk

Organisationsnummer: 2734625-5

Landskapets fastighetsverk, eller Fastighetsverket, har besittningsrätt över den största delen av landskapet Ålands fasta egendom i form byggnader, mark, skog och vatten. Fastighetsverkets huvuduppgift är att förse landskapets verksamheter med lämpliga fastigheter och därutöver hyra ut på marknaden eller avyttra fastigheter.

Fastighetsverket är Ålands största vattenägare som förvaltar och utvecklar 26 procent av Ålands vattenområden. Fastighetsverket hanterar fiskerätter för yrkes- och fritidsfiske och ansvarar för övervakning av landskapets vatten. Fastighetsverket förmedlar även Mariehamnskortet åt Mariehamns Stad.

Kundnummer: 1202, Område: 1203.

Kontaktpersoner

Stefan Rumander:
+3584575536641  

Fiskeområden i närheten av Landskapets fastighetsverk

Havsöringsträff Åland
Infjärden Rådmansö
Norrtäljeån, Erken, Långsjön m fl vatten
Närdingen
Vällen

Anslutna fiskeområden i Åland
 Din varukorg är tom.