Nedre Ammeråns FVOF

 
  Jämtlands län / Ragunda kommun.

Följande vatten ingår i fiskevårdsområdet:
Ammerån, Gerilån, Högsbergstjärn, Telemarkstjärn, Vattenbergstjärn, Mellantjärn, Stugutjärn, Ytterstvattnet, Krokvågssjön, Gäddvattnet.

Ammerån:
Ammerån är mest känd för ett mycket bra harrfiske men hyser även ett bra bestånd av öring. Vissa sträckor av ån och framförallt i de större selen finns ett bra bestånd av både grov abborre och gädda.
Fisket i Ammerån omfattar sträckan mellan Röningsviken (Selet) och Ammeråns mynning i Indalsälven och är indelad i olika sträckor för allmänt fiske, flugfiske samt en specicalsträcka där flugfiske och catch and release gäller.
Dessa olika sträckor framgår av kartan i appen.
Fiskeförbud:
Gäller i Ammerån under perioden mellan 1/3 tom 31/5 och alla biflöden till Ammerån är helt fredade. Öringen är fredad i Ammerån under perioden 1/9 tom. 1/11.
Ammerån allmänt fiske:
Allmänt fiske omfattar spinnfiske, flugfiske samt mete med toppknuten lina. Max 3 fiskar per fiskekort och dygn.
För harr och öring gäller fönsteruttag 35-38 cm. De sträckor som är upplåtna för allmänt fiske är markerade med grön färg i kartan.
Ammerån flugfiske:
Sträckan Krokforsen (efter Krokforsen) till Färsåns utlopp, förutom specialsträckan är endast öppen för flugfiske med flugspö och flugor utan hulling.  
Max 1 fisk per fiskekort och dygn.
För harr och öring gäller fönsteruttag 35-38 cm.
Sträckan är markerad med blå färg i kartan.
Ammerån specialsträcka:
Detta är en mycket fin flugfiskesträcka mellan Moan, övre brofästet ned till Högremmen, stora vindskyddet.
Här gäller catch and release, fisket ska bedrivas med flugspö och flugor utan hulling.
Sträckan öppnar för fiske på midsommarafton och är kvoterad till max 9 fiskekort per dygn.
Fiskekorten som gäller från 12:00 till 06:00 dagen efter kostar 350kr och kan bara köpas på Färsåns Fritid och Fiskecamp.
Specialsträckan är markerad med röd färg i kartan.
Gerilån:
Harr och öring. Gerilån är öppen för fiske inom de begränsningar som anges av fiskevårdsområdet, vilket framgår av kartan.Inom fiskevårdsområdet. Fiske med spinn, fluga och mete med toppknuten lina är tillåtet.
Fiskeförbud gäller perioden mellan 1/3 tom 31/5. Öringen är fredad i Gerilån under perioden 1/9 tom.1/11
Ytterstvattnet, Krovågssjön och Gäddvattnet:
Abborre, gädda och sik. Fiske med spinn, fluga, mete och pimpel är tillåtet. Båt och flytring får användas.

Tjärnarna
I tjärnarna sätts kontinuerligt ut fisk, både fångstfärdig fisk inför vintersäsongen samt mindre fisk för uppväxt till semivild fisk, viss naturlig föryngring förekommer dessutom i dessa vatten.
För information om när vinterfisket i tjärnarna öppnar för säsongen kontakta vår kontaktperson för fiskevårdsområdet
Högsbergstjärn:
Öring och röding. Fiske med spinn, fluga, mete och vintertid pimpel är tillåtet. Max 3 fiskar/kort. Minimimått 35cm. Förbjudet att använda båt eller flytring.
Vattenbergstjärn:
Öring och röding. Endast flugfiske med flugspö.
Vintertid är pimpel tillåtet.
Max 3 fiskar/kort.Minimimått 35cm.
Förbjudet att använda båt eller flytring.
Telemarkstjärn: Öring och röding.
Flugfiske, mete med toppknuten lina och vintertid är pimpel tillåtet.
Max 3 fiskar/kort. Minimimått 35cm.
Förbjudet att använda båt eller flytring.
Mellantjärn: Öring och röding.
Endast öppen för fiske vintertid.
Pimpel max 3 fiskar/kort. Minimimått 35cm.
Stugutjärn:
Öring och röding. Fiske med spinn, fluga, mete och vintertid är pimpel tillåtet. Max 3 fiskar/kort. Minimimått 35cm. Förbjudet att använda båt eller flytring.

 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Se regler.

Fiskarter


Öring


Rikligt

Harr


Rikligt

Röding


Rikligt

Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Mört


Vanlig

Sik


Normalt

Id


Lite

Lake


Lite
 

Nedre Ammeråns FVOF

Nedre ammeråns Fiskevårdsområde är medlem av Sveriges Fiskevattenägareförbund. Sveriges Fiskevattenägareförbund är en rikstäckande intresseorganisation för landets ägare och förvaltare av enskilda fiskevatten.

Inom fiskevårdsområdet bedriver vi en aktiv fiskevård för att säkerställa ett bra fiske både sommartid och vintertid.
I Ammerån pågår restaurering av flottledspåverkade miljöer inom projektet Ecostreams for LIFE genom restaureringsåtgärder såsom att öppna kanaler som är igenstängda sedan flottningen, anlägga lekgrus, återetablering av flodpärlmussla, översyn av vägtrummor i biflöden med mera.
Dessa åtgärder kan komma att påverka fisket i ån.
För aktuell information om pågående arbeten inom projektet ber vi er ta kontakt med vår kontaktperson för fiskevårdområdet.
I tjärnarna sätts kontinuerligt ut fisk, både fångstfärdig fisk inför vintersäsongen samt mindre fisk för uppväxt till semivild fisk.

Organisationsnummer: 893201-5988

Kundnummer: 819, Område: 779.

Kontaktpersoner

Lennart Josefsson 

0706 - 30 42 87  
  

Fiskeområden i närheten av Nedre Ammeråns FVOF

Gesunden
Öratjärn, Abborrtjärn, Grönvattnet m fl vatten
Helgevattnet Fullsjön Öratjärn(put and take)
Svedje-Västanede-Övsjö FVO
Vallsjön, Stor-Grössjön, Kängsjön, m fl vatten

Anslutna fiskeområden i Jämtlands län
 Din varukorg är tom.