Revsundssjöns Turistfiskekort

 

Revsundssjön (Turistfiskekortet)

  Jämtlands län / Bräcke kommun.

Välkommen till Revsundssjön!

Revsundssjön har en varierande karaktär med stora öppna vatten, vikar och trånga passager. Mitt i Revsundssjön ligger en stor ö, Ammerön, som skapar det här varierande vattnet.

Revsundssjön är ett av de fiskrikaste vattnen i Jämtland. Gimåöringen är vattnets "stolthet", men vattnet innehåller också tre andra öringstammar. Mångfalden av bland annat abborre, gädda, harr, ger ett intressant och varierande fiske.

En båttur runt Ammerön är en rik upplevelse med tanke på fiske och den omgivande naturen.

Boende kan ni hitta på flera platser runt sjön, eller i eget tält.
Sjökort över sjön finns att köpa. 

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Revsundssjöns Turistfiskekort.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 17 år.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Harr


Rikligt

Sik


Rikligt

Håvfiske Märlån

Gädda


Vanlig

Öring


Vanlig

Regnbåge


Vanlig

Sidovatten, Storsiktjärn

Mört


Vanlig

Siklöja


Vanlig

Lake


Normalt

Bergsimpa


Normalt

I rinnande vatten

Röding


Lite

Är på tillbakagång

Flodkräfta


Lite

Vissa områden

Ål


Lite

På tillbakagång

Stensimpa


Lite

Åar/Bäckar
 

Revsundssjöns Turistfiskekort

Organisationsnummer: 893202-1325

Turistfiskekortet i Revsundssjön är ett samarbete mellan tre fiskevårdsområden: Revsundssjöns Södra FVO, Grimnäs-Landsomfjärdens FVO och Övre Gimåns FVO. 

Syftet är att kunna tillhandahålla ett gemensamt fiskekort för hela Revsundssjön för allmänheten.
Vi utövar en aktiv biotopvård i våra vatten.

Vi har ett antal båtramper på olika platser runt fiskevårdsområdet, samt en tillgänglighetsanpassad brygga vid utloppet av Herrevadströmmen.

Behöver ni hyra båt, hör efter i byarna runt sjön. Boende och husbilplatser finns i området.

Vid Herrevadströmmen finns "Nya Ström-museet", som ger en bra information om flottning och fiske i det området.

För ytterligare information och tips om området, gå gärna in på turistföreningen Lake Revsunds hemsida.

Kundnummer: 3088, Område: 1074.

Kontaktpersoner

Knut Richardsson
0706-42 93 91  

Stig Sundin
0703-25 65 43

Hans Nordin
0703-80 48 75


  

Filer för nedladdning


Områdeskarta Turistfiskekortet i Revsundssjön

Fiskeområden i närheten av Revsundssjöns Turistfiskekort

Revsundssjön, Märlån, Herrevadströmmen mfl
Revsundssjön, Grimnäsfjärden m fl vatten
Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten
Hungesjöns FVOF
Revsundssjön, Grötingen, Skaltjärn m fl vatten

Anslutna fiskeområden i Jämtlands län
 Din varukorg är tom.