Säbyggeby - Mörtebo fiskeförening

 
  Gävleborgs län / Ockelbo kommun.

Välkommen att fiska i vår vackra och fiskeartsrika sjö Stora Dammsjön.
Den består av många fiskearter där gös och gädda sticker ut.
"I den östra delen av Stora Dammsjön är en liten del tillhörande annat fvof se karta."
Vi har börjat att förbereda för illäggningsramp i Dammsjön. Samt förbättra illäggningsplats i Gopån i Mörtebo.
Fiskevatten: Säljsjön, Liss Dammsjön, Stor Dammsjön, Svartsjön, Mellantjärn,  Grosstjärnen, Femtjärnen, Svarttjärnen, Trossjön, Fäbodtjärn, Kroktjärn, Ljustjärn, Bredtjärn.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.
 Barn under 15 år fiskar gratis, de innefattas av samma fiske regler.

Fiskarter


Gädda


Rikligt

Gös


Rikligt

Bara i Stora Dammsjön

Abborre


Vanlig

Mört


Normalt

Braxen


Normalt

Lake


Lite

Ål


Lite

Gärs


Lite
 

Säbyggeby - Mörtebo fiskeförening

Säbyggeby-Mörtebo fiskeförening är en förening som ingår i Ockelbo NÖ fiskevårdsområde.
Det är ett antal sjöar och tjärnar där Stora Dammsjön är centrumpunkt.
Där finns det gott om gös, gädda och abborre. Vi har under en lång tid planterat gös och vårdat sjön så att vi har fått till att gösen reproducerar sig.

Organisationsnummer: 802601-1802

Kundnummer: 3425, Område: 3482.

Kontaktpersoner

Johnny Lundin
 
0705 - 52 37 79


  

Fiskeområden i närheten av Säbyggeby - Mörtebo fiskeförening

SFK Ycklaren Testeboån, Sjön Ycklaren samt Sarvtjärn (P&T)
Medskogssjöns SFK
Lingbo fiskeområde
Tönnånger-Älgnäs FVO
Östby FVOF Testeboån Vittersjön Norrtjärn Gnöttjärn

Anslutna fiskeområden i Gävleborgs län
 Din varukorg är tom.