Sidlångens FVOF

 
  Kalmar län / Emmaboda kommun.
 Här säljer vi ej fiskekort!
iFiske säljer tyvärr inte fiskekort för denna organisation, utan här hittar du bara information om detta fiskevatten. Vi hoppas självklart på att i en framtid även kunna erbjuda fiskekort i Sidlångens FVOF.

Fiske och fiskarter

Inom fiskevårdsområdet förekommer följande fiskarter:

Gädda (n), Gös (s), Abborre (n), Braxen (n), Sutare (n), Mört (r), Sarv (s)

r = riklig förekomst
n = normal förekomst
s = sparsam förekomst

Fiskesäsong och fiskemetoder

Spinnfiske och trolling: Vår och höst är bästa tiderna för gäddfiske, medan gös och abborre fiskas bäst på
sommaren.

Fiske från båt är en förutsättning då sjön är omgiven av träd och buskar

Rekordfiskar

Gädda: 10 kg
Gös:5,3 kg
Abborre: 1,3kg
Sutare: 2,5 kg

Fiskekort

Sidlångens fiskevårdsområde erbjuder följande varianter av fiskekort:

Dagkort: 60 kr
Veckokort: 200 kr
Årskort: 350 kr
Familjekort vecka: 300 kr
Isfiske: 100 kr/dag (10 angeldon eller spön)

Fiskekorten berättigar enbart till fiske med handredskap. Dessutom ingår rätt att fiska med dragrodd och trolling. Dagkortet är giltigt under ett dygn och årskortet gäller under kalenderåret. Fiskekortet skall alltid medföras vid fiske.

Fiskekortsförsäljning

Tonny Andersson
Hökamåla 205
361 96 Vissefjärda
Tel: 0471-23053

Bo Gunnarsson
Hökamåla 201
361 96 Vissefjärda
Tel: 0471-23088

 

Fiskeregler

För att främja ett uthålligt nyttjande av fisket, underlätta fisketillsynen och öka trivseln då du besöker våra fiskevatten har fiskevårdsområdet beslutat om vissa regler som skall följas vid fisket.

Följande regler gäller vid fiske inom Sidlångens fiskevårdsområde

  • Endast gäddor inom längdintervallet 50 – 80 cm får tas upp och behållas. Övriga gäddor skall skonsamt återsättas i sjön.
  • Endast gös över 50 cm får tas upp. Gösar som fångas under lekperioden 15 april till 31 maj skall skonsamt återsättas i sjön.
  • Vid trollingfiske får maximalt 2 spön per fiskekort användas.

Båtar och båtuthyrning

Mindre plastbåtar finns att hyra: Kontakta fiskekortsförsäljarna.

Någon iordninggjord isättningsramp finns ej men möjlighet att sätta i mindre trailerbåt finns i Hökamåla

Fiskeservice

Enkel djupkarta finns att tillgå vid inköp av fiskekort.

Övrig service och aktiviteter i närområdet

Stuguthyrare

Hökamåla
Två hus kan hyras i Hökamåla. Besök följande hemsidor för mer
information http://www.ferienhaus-schweden-hsf.com eller http://www.schweden-urlaub-hsf.de (hus nr 174 och 481)

Stångsmåla
Stångsmåla Fiske & Rekreation
Peter Hartman
Stångsmåla 111
361 96 Vissefjärda
Tel: 070-5263592
Besök hemsida för mer information http://www.edenofsweden.com 

Kontaktperson

Ordförande
Tonny Andersson
Hökamåla 205
361 96 Vissefjärda
Tel: 0471-23053
Epost: tonnyandersson@telia.com

Aktuellt

Inget för närvarande.


Fiskarter


Mört


Vanlig

Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Braxen


Normalt

Sarv


Normalt

Sutare


Normalt

Gös


Lite
 

Sidlångens FVOF

Välkommen till Sidlångens fiskevårdsområde och sjön Sidlången. Sjön är 95 ha, har ett maxdjup på 18 meter och ett medeldjup på 5 meter. Några mindre öar finns i sjön. Sjön ligger på gränsen mellan Blekinge och Småland. Sjön har klart vatten och utgör en av källsjöarna till Nättrabyån. Sjön omges av orörd natur med blandskog och buskar. Bebyggelse förekommer vid  norra delen av sjön. Vi erbjuder sportfiske efter främst gädda, gös och abborre men  även mete efter braxen, sutare, mört och sarv.

Förening för gemensamhetsfiske bildades 1936 och ombildades 1964 till Sidlångens fiskevårdsområdesförening. Föreningen bedriver ett aktivt arbete med fiskevård och med att förbättra
servicen och tillgängligheten för dig som gästar vårt fiskevatten.

Organisationsnummer: 202100-2304*

*Registerhållande myndighet (t.ex. en Länsstyrelse)
Kundnummer: 568, Område: 528.

  
  

Fiskeområden i närheten av Sidlångens FVOF

Svartegöl
Västersjön, Lyckebyån m fl vatten
Skepen
Alljungen
Nävrasjön

Anslutna fiskeområden i Kalmar län
 Din varukorg är tom.