Sollerö FVOF

 

Siljan, Norra och Södra Fjärdarna, Säxen

  Dalarnas län / Mora kommun.

Sollerö Fiskevårdsområdesförening är en förening som omfattar i stort sett alla fiskevatten inom gamla Sollerö Socken, ett 60-tal sjöar och små skogstjärnar inom hela fiskevårdsområdet.

OBS! Vissa sjöar och tjärnar är undantagna inom skogsbolags mark och gäller ej för fiske. Dessa undantag är Morkarl-Djupsjön, Stora och Lilla Görsjön, samt Görån.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Sollerö FVOF.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Gäller ej i Umsisjön, Björnsjön, Oxtjärn och Rädsjön.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Braxen


Rikligt

I Siljan

Regnbåge


Vanlig

I våra P&T-vatten

Röding


Vanlig

Självreproducerande i Rädsjön

Id


Vanlig

Öring


Normalt

Mört


Normalt

Lake


Normalt

Siklöja


Normalt

Sik


Lite

Harr


Sällsynt

I delar av Ryssån

Signalkräfta


Sällsynt

Flodkräfta


Sällsynt
 

Sollerö FVOF

Sollerö Fiskevårdsområdes förening är en förening som omfattar i stort sett alla fiskevatten inom gamla Sollerö Socken, ett 60-tal sjöar och små skogstjärnar och utöver det även Siljan. Vissa sjöar och tjärnar är dock undantagna inom skogsbolags mark.

Föreningen arbetar aktivt med fiskefrågor där vi försöker att utveckla våra vattendrag, plantera ut fisk, samt verka för en aktiv fritid där fisket kan vara en aktivitet. Styrelsen försöker efter bästa förmåga att förenkla regler och öka tillgängligheten för fiskare. Det är ett mycket tidskrävande arbete, men med små steg kommer vi sakta framåt. 

Organisationsnummer: 884401-0028

Kundnummer: 3009, Område: 3009.

Kontaktpersoner  

Filer för nedladdning


Sollerö FVOF

Fiskeområden i närheten av Sollerö FVOF

Siljan 

Skepphusvik
Siljan (Hela siljan)
Siljan, Orsasjön, Grundsjön, Ätjärn m. fl. sjöar
Siljansnäs FVOF
Siljans Södra FVO

Anslutna fiskeområden i Dalarnas län
 Din varukorg är tom.