Undersviks FVF

  • Solnedgång
 
  Gävleborgs län / Bollnäs Kommun.

Besök våra populära put & takevatten Abborrtjärn-Åltjärn-Bergtjärn!
Bilväg fram, vindskydd, eldplatser, kontinuerlig utsättning av öring och regnbåge.

Simeån med riklig tillgång av öring och två fisketrappor.

Övriga vattensystem med god tillgång av gädda och abborre. I Bergtjärn finns det öring, regnbåge, röding. Abborrtjärn-Åltjärn finns det öring och regnbåge.

 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år. (Speciella regler eller undantag kan förekomma, Läs mer...)

Fiskarter


Regnbåge

Rikligt

Bergtjärn, Abbortjärn, Åltjärn

Abborre

Vanlig

Dalsjön, Simsjön, Valåssjön, Ljusnan

Gädda

Vanlig

Dalsjön, Simsjön, Ljusnan, Valåsjön

Öring

Vanlig

Bergtjärn, Simeån, Ljusnan

Röding

Vanlig

Finns i Bergtjärn

Gös

Normalt

Finns i Dalsjön, Ljusnan

Stäm

Lite
 

Undersviks FVF

Logo Undersviks FVF

Undersviks FVF ligger utmed väg 83 ca 2,5 mil norr om Bollnäs. Området delas av Ljusnan.

Ljusnan rinner ut i Tevsjön och Orsjön som ingår i föreningens vatten, ett eldorado för trollingfiske efter grov gädda, gös eller öring, vintertid härliga vikar för pimpling av abborre m.m. Föreningen har fina put & take-vatten på båda sidor om Ljusnan. På västra sidan Bergtjärn med röding, öring och regnbåge, samt östra sidan Abborr- och Åltjärn, med öring och regnbåge. Simeån med sitt rikliga bestånd av öring. Stora Dalsjön med rikligt med gädda och grov abborre, samt gös. Simsjön och delar av Valåsjön med rikligt med gädda och abborre.

Kundnummer: 157, Område: 120.

Kontaktpersoner

Thomas Bergqvist: 
070-628 06 86

Yngve Larsson:
070 - 685 06 36  

Filer för nedladdning


underviksfvf.jpg

Fiskeområden i närheten av Undersviks FVF

Arbrås FVF Lillsjön, Stugsjön, Ljusnan mm
Ränningen med bifl.Ljusnan
Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen
Ljusdals FVO
Alfta Fiskevårdsområde

Anslutna fiskeområden i Gävleborgs län
 Din varukorg är tom.