Undersviks FVF

  • Solnedgång
 
  Gävleborgs län / Bollnäs kommun.

Besök våra populära put & takevatten Abborrtjärn-Åltjärn-Bergtjärn!
Bilväg fram, vindskydd, eldplatser, kontinuerlig utsättning av öring och regnbåge.

Simeån med riklig tillgång av öring och två fisketrappor.

Övriga vattensystem med god tillgång av gädda och abborre. I Bergtjärn finns det öring, regnbåge, röding. Abborrtjärn-Åltjärn finns det öring och regnbåge.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Undersviks FVF.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)
 Gäller bara i vissa vatten eller på vissa platser, se fiskeregler/kommentar
 I Put and Take krävs det i målsmans sällskap.

Fiskarter


Regnbåge


Rikligt

Bergtjärn, Abbortjärn, Åltjärn

Abborre


Vanlig

Dalsjön, Simsjön, Valåssjön, Ljusnan

Gädda


Vanlig

Dalsjön, Simsjön, Ljusnan, Valåsjön

Öring


Vanlig

Bergtjärn, Simeån, Ljusnan

Röding


Vanlig

Finns i Bergtjärn

Gös


Normalt

Finns i Dalsjön, Ljusnan

Stäm


Lite
 

Undersviks FVF

Logo Undersviks FVF

Undersviks FVF ligger utmed väg 83 ca 2,5 mil norr om Bollnäs. Området delas av Ljusnan.

Ljusnan bildar Orsjön med ett maxdjup på 64 m som ingår i föreningens vatten, ett eldorado för trollingfiske efter grov gädda, gös eller öring, vintertid härliga vikar för pimpling av abborre m.m. Föreningen har fina put & take-vatten på båda sidor om Ljusnan. På västra sidan Bergtjärn med röding, och regnbåge, samt östra sidan Abborr- och Åltjärn, med öring och regnbåge. Simeån med sitt rikliga bestånd av öring. Stora Dalsjön med rikligt med gädda och grov abborre, samt gös. Simsjön och delar av Valåsjön med rikligt med gädda och abborre.

Organisationsnummer: 202100-2437*

*Registerhållande myndighet (t.ex. en Länsstyrelse)
Kundnummer: 157, Område: 120.

Kontaktpersoner

Thomas Bergqvist 
0706 - 28 06 86

Fredrik Leek
0706 - 37 83 54  

Filer för nedladdning


underviksfvf.jpg

Fiskeområden i närheten av Undersviks FVF

Arbrås FVF Lillsjön, Stugsjön, Ljusnan mm
Ränningen med bifl.Ljusnan
Järvsö
Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen
Ljusdals FVO

Anslutna fiskeområden i Gävleborgs län
 Din varukorg är tom.