Åre Fiske Samfällighetsförening

Fiskekort Åre Fiske Samfällighetsförening 

Från och med 2022 så exkluderas Åtjärn från de vatten som omfattas av föreningens ordinarie fiskekort. Orsaken är det stora intresse som Strupsnittsöringen skapat. Det som gäller är följande:

 • Fiske i Åtjärn är endast tillåtet under tiden 1 juli-31 augusti.
 • Antal fiskar begränsas till 2 st per fiskare och dag. (min 30 cm)
 • Antalet fiskekort som säljs för Åtjärn begränsat till 5 st per dag.
 • Pris för fiskekort är 500 kr/ dag. Kort kan köpas 30 dagar i förväg på iFiske.
 • I övrigt gäller föreningens fiskeregler.

I Övrigt:

• Fiske tillåts endast 1 juni - 31 augusti. Övrig tid fiskeförbud. • Under tiden 1 september - 30 april råder totalt fiskeförbud i föreningens övrigt strömmande vatten. Med strömmande vatten i Åreälven avses sträckan från västra fiskegränsen (ovanför Tegeforsen) ned till en punkt 200 m öster om Åreälvens utlopp i Åresjön. Hela Gevsjöströmmen ingår ej i fiskekortet • I övriga vatten gäller fiskeförbud 1 - 30 sep. Undantaget Åresjön, där fiske är tillåtet hela året.

ENG

From 2022, Åtjärn will be excluded from the waters covered by the association's regular fishing license. The reason is the great interest that Strupsnittsöringen has created. What applies is the following:

 • Fishing in Åtjärn is only allowed during the period 1 July-31 August.
 • The number of fish is limited to 2 per fisherman per day. (min 30 cm)
 • The number of fishing licenses sold for Åtjärn is limited to 5 per day.
 • Price for fishing license for Åtjärn is SEK 500 / day. Fishing licence can only  be bought at iFiske.
 • In other respects, the association's fishing rules apply.

 

OTHER REGULATIONS

• Fishing is allowed only June 1st - August 31st. Other time fishing ban.

• During the period September 1 - April 30, total fishing bans are in the association's other flowing waters. By flowing water in Åreälven, the distance from the western fishing boundary (above Tegeforsen) is meant to a point 200 m east of Åreälven's outlet in Åresjön. The Gevsjö stream is not included in the fishing areas for the normal fishing card  

• In other waters, fishing prohibits 1 - 30 September. The exception Åresjön, where fishing is allowed all year.

DE

Ab 2022 wird Åtjärn von den Gewässern ausgeschlossen, die von der regulären Angelkarte des Vereins abgedeckt werden. Grund ist das große Interesse, das Strupsnittsöringen geschaffen hat. Es gilt Folgendes:

 • Angeln in Åtjärn ist nur in der Zeit vom 1. Juli bis 31. August erlaubt.
 • Die Anzahl der Fische ist auf 2 pro Fischer und Tag begrenzt. (mindestens 30 cm)
 • Die Anzahl der für Åtjärn verkauften Angelscheine ist auf 5 pro Tag begrenzt.
 • Der Preis für den Angelschein beträgt SEK 500 / Tag. 
 • Im Übrigen gelten die Fischereiregeln des Verbandes.

 

NORMALE FISCHEREIREGELN

• Angeln ist nur vom 1. Juni - 31. August erlaubt. Anderes Zeitfischerverbot.

• Während der Zeit vom 1. September bis zum 30. April befinden sich die gesamten Fangverbote in den anderen fließenden Gewässern des Verbandes. Durch das Wasser in Åreälven ist die Entfernung von der westlichen Fischereigrenze (über Tegeforsen) bis zu einem Punkt 200 m östlich von Åreälvens Auslauf in Åresjön gemeint.

• In anderen Gewässern ist der Fischfang vom 1. bis 30. September verboten. Die Ausnahme Åresjön, wo das Angeln das ganze Jahr über erlaubt ist.

Du kan köpa fiskekort till Åre Fiske Samfällighetsförening genom oss på iFiske! Alla produkter (fiskekort) som säljs är digitala, dvs det och kvittot levereras via ePost, till appen och som ett SMS (tillval) från oss på iFiske. Säljare är Åre Fiske Samfällighetsförening (716461-9764).
Dygnskort

 För att vi ska kunna fortsätta vårt arbete så behöver vi från idag höja priset på dagskort till 100kr

Pris: 100 kr* (SEK, Inkl 25% moms)
  
Veckokort
Pris: 350 kr* (SEK, Inkl 25% moms)
  
Årskort allmänhet
Pris: 700 kr* (SEK, Inkl 25% moms)
 
Årskort ortsbo
Pris: 300 kr* (SEK, Inkl 25% moms)
  
Årskort ortsfamilj
Pris: 400 kr* (SEK, Inkl 25% moms)
  
Ungdomsfiskekort

Till och med en ålder av 16 år.

Pris: Gratis*
  

Dagkort Åtjärn

Dagkort Åtjärn

 Fiske i Åtjärn är endast tillåtet under tiden 1 juli-31 augusti.Antalet fiskekort som säljs för Åtjärn begränsat till 5 st per dag.

Pris: 500 kr* (SEK, Inkl 25% moms)
 

För barn och ungdomar...

Åre Fiske Samfällighetsförening erbjuder fritt fiske för unga fiskare. Tänk på att alltid läsa och noga följa de fiskeregler som finns för området. Specifikt för barn och ungdomar gäller:
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.
 Det finns gratis fiskekort, som måste lösas, för barn- och ungdomar
 Barn och ungdomar får fiska gratis upp till och med 16 år med fiskekort för ungdom.

*Vid beställning via SMS kan ev trafikavgifter tillkomma. Målsmans godkännande eller 18 år gäller. Fiskekortet är personligt för mobiltelefonens ägare och måste alltid köpas FÖRE fisket påbörjas. Den exakta tidpunkten för köpet registreras centralt och kan kontrolleras. Ni registreras som kund till aktuell fiskevårdsorganisation samt iFiske.se, se gällande villkor på www.iFiske.se, all information skyddas och behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.
När ni beställer via SMS med kod och nummer enligt ovan, ger ni samtycke till att tjänsten debiteras er. SMS-Betalningar sker i samarbete med Cellsynt AB som erbjuder en säker betaltjänst gemensam för Sveriges fyra största mobiloperatörer. Betalningsvillkor bestäms av ert abonnemangsavtal med Cellsynt AB alt. er operatör. Denna tjänst funkar i alla mobiltelefoner, oavsett märke och ålder!

 Din varukorg är tom.