Hörle FVO

Fiskekort Hörle FVO 

Du kan köpa fiskekort av Hörle FVO genom oss på iFiske! Alla produkter (fiskekort) som säljs är digitala, dvs det och kvittot levereras via ePost, till appen och som ett SMS (tillval) från oss på iFiske. Säljare är Hörle FVO (802600-3577).
Dagkort

Gäller för fiske inom Hörle Fvo med kast-, met-, pimpel- och flugspö.
Fiskeförbud: Hörledammen o Lagan 200 m nedströms denna. 100 m uppströms Karlsfors kraftstation. Nedströms dämmet är fiskekortet ej giltigt. Minimimått. Gös 45 cm.

Pris: 30 kr* (SEK)
 
Veckokort

Gäller för fiske inom Hörle Fvo med kast-, met-, pimpel- och flugspö.
Fiskeförbud. Hörledammen och i Lagan 200 m nedströms denna. Karlsforsdammen : 100 m uppströms kraftstationen. Fiskekortet är ej giltigt nedströms dämmet. Minimimått. Gös 45 cm.

Pris: 60 kr* (SEK)
 
Årskort

Gäller fiske inom Hörle Fvo med kast-, met-, pimpel- och flugspö.
Fiskeförbud: Hörledammen och 200 m nedströms denna. Karlsforsdammen: 100 m uppströms kraftstationen. Fiskekortet är ej giltigt nedströms dämmet. Minimimått. Gös 45 cm

Pris: 200 kr* (SEK)
 
Årskort Familj

Familj=Gifta eller sammanboende med barn upp t o m 17år.

Gäller för fiske inom Hörle Fvo med kast-, met-, pimpel- och flugspö.
Fiskeförbud: Hörledammen och i Lagan 200m nedströms denna. Karlsforsdammen: 100 uppströms kraftstationen. Nedströms dämmet är fiskekortet ej giltigt. Minimått. Gös 45 cm.

Pris: 250 kr* (SEK)
 

För barn och ungdomar...

Hörle FVO erbjuder fritt fiske för unga fiskare. Tänk på att alltid läsa och noga följa de fiskeregler som finns för området. Specifikt för barn och ungdomar gäller:
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Din varukorg är tom.