Malmbergets och Koskullskulles Jakt och FVF i Gällivare området

Fiskekort Malmbergets och Koskullskulles Jakt och FVF i Gällivare området 

Tipps ! se kartan och Jakt_&_fiske-guiden_2019 … pdf    


Sarkasvaara Fin skogstjärn i närheten av Rävdalen och Djävulsklyftan med bestånd av öring.Hur kommer jag dit? Vandra från skogsbilsvägen mellan fiskodlingen och grustaget vid Sarkasvaara förbi Djävulsklyftan (följ ljusgröna trädmarkeringar och skyltning mot Djävulsklyftan), eller gå norrut över hygget från bron (R45) över Lina älv.

Hirvasområdet Vildmarksområde med småsjöar i småkuperad fjällbjörkskog. Fisk beståndet består av röding eller öring i de flesta sjöar. Flera sjöar ligger inom synhåll från den kraftledning som går igenom området. Den första ligger till höger efter 1 km och den sista till vänster efter 5 km. Med karta i handen kan Du upptäcka de sjöar som inte syns från stigen.Hur kommer jag dit? Från Koskullskulle tag vägen mot Tjautjas jaure åk 7 km. Stanna där kraftledningen korsar vägen och vandra åt höger eller kraftledningen.

Byxtjärn Lättillgängligt vatten med fasta stränder. Fiskebeståndet är öringHur kommer jag dit? Från Koskullskulle tag vägen mot Tjautjasjaure ca. 5 km till en ca. 200 meter lång parkerings ficka på vägens högra sida. Till vänster finns en stig som leder till tjärn, avstånd ca 600 meter.

Salmijärvi Vackert varierad vildmark, kuperad terräng med gammal skog, hjortron myrar och låg-fjäll. Mest fasta stränder och varierande djup förhållanden, oregelbunden strandlinje med uddar och vikar. Vattnet består av två tjärnar, en där stigen kommer ner och en större strax söder därom. Fiskebeståndet är öring upp till 2-3 kg samt ett bestånd av småsik.Hur kommer jag dit? Från Koskullskulle tag vägen mot Tjautjasjaure ca. 8 km till en parkeringsficka på vänster sida strax före vägens högsta punkt, följ stigen ca. 2 km, de sista 500 m. går det brant utför.

Onkijärvi Flera tjärnar som ligger i vildmark naturpräglad av skogsbruk, fasta stränder och fiskekoja som går att hyra av föreningen. Första tjärnen är Onkijärvi till höger om vägen med ett bestånd av storvuxen harr samt abborre och gädda. Andra tjärnen är Kulasjärvi till vänster om vägen med ett bestånd av öring. Fortsätter man skogsvägen ytterligare 1 km finns det på höger sida en tjärn med röding.Hurkommermandit? Åk E10 mot Kiruna ca. 35 km från Gällivare. Tag av till höger på Hartijokivägen – en skogsväg som du följer ca. 13 km. Tag av till vänster efter Onkijärvivägen som du följer 500 m.

Trollingfiske i Storsjön Vid trollingfiske gäller speciella regler och fångstbegräns-ningar. Fiske med djuprigg och sidoparavaner är tillåtet i Storsjön. Fiske får ske med maximalt 3 spön per fiskare och 1 bete per spö. Maximalt 6 spön per båt är tillåtet.Fångstbegränsningen är satt till 3 fiskar (Kanadaröding, röding och harr) per fiskare och dag. Endast 1 öring (30–40 cm) per dag får behållas per fiskare.

Se kartan 

Du kan köpa fiskekort till Malmbergets och Koskullskulles Jakt och FVF i Gällivare området genom oss på iFiske! Alla produkter (fiskekort) som säljs är digitala, dvs det och kvittot levereras via ePost, till appen och som ett SMS (tillval) från oss på iFiske. Säljare är Malmbergets och Koskullskulles Jakt och FVF i Gällivare området (897900-3053).
Dagkort
Pris: 100 kr (SEK)
 
2 - Dagarskort
Pris: 200 kr (SEK)
 
3 - Dagarskort
Pris: 300 kr (SEK)
 
Årskort

 Kalender år

Pris: 400 kr (SEK)
 
Årskort Ungdom
Pris: 50 kr (SEK)
 

För barn och ungdomar...

Malmbergets och Koskullskulles Jakt och FVF i Gällivare området erbjuder inte gratis fiske för barn och ungdomar, men har däremot en eller flera produkter för denna målgrupp till ett lägre pris.
 Din varukorg är tom.