Ore FVOF

Tillgängliga fiskekort för Ore FVOF 

Vid fiske skall ID-handlingar medföras och vid tillsyn uppvisas tillsammans med det elektroniska fiskekortet.
OBS!! Ortskort gäller ENDAST person/personer som är mantalskrivna i Oresocken!

Du kan köpa fiskekort av Ore FVOF genom oss på iFiske! Alla produkter (fiskekort) som säljs är digitala, dvs det och kvittot levereras via ePost, till appen och som ett SMS (tillval) från oss på iFiske. Säljare är Ore FVOF (84400-7263). Gå direkt till: Put- and takevatten, Naturliga vatten, Trollingkort, Ores ortsbor och Kräftfiskekort

Put- and takevatten

Orekalven P&T - 10h
Ett handredskap, mäskning är otillåtet. 
Max 5 fiskar. Ett fiskekort per dag. 

 OBS! Fiskekortet gäller endast i Orekalven!
Pris: 150 kr (SEK)
 
Tillhedstjärn P&T - 10h
Ett handredskap, mäskning är otillåtet. 
Max 3 fiskar.

 OBS! Fiskekortet gäller endast i Tillhedstjärn!
Pris: 100 kr (SEK)
 

Naturliga vatten

Dygnskort
Pris: 70 kr* (SEK)
 
Månadskort
Pris: 250 kr* (SEK)
 
Årskort
Pris: 300 kr* (SEK)
 
Årskort - Familj
Pris: 400 kr* (SEK)
 

Trollingkort

Trollingkort - Dygn
Max 2 öringar/dag, min mått 60cm.
Pris: 200 kr* (SEK)
 
Trollingkort - Årskort
Max 2 öringar/dag, min mått 60 cm.
Pris: 1500 kr* (SEK)
 
Trolling Skattungen - Dygn
 Gäller endast i Skattungen.
Pris: 200 kr* (SEK)
 
Trolling Skattungen - Årskort
 Gäller endast i Skattungen.
Pris: 800 kr* (SEK)
 

Ores ortsbor

Ortsbo - Årskort
 Årskort endast för ortsbor skrivna i Ore socken!
Pris: 200 kr* (SEK)
 
Ortsbo Familj - Årskort
 Årskort endast för ortsbor skrivna i Ore socken!
Pris: 250 kr* (SEK)
 
Trolling Ortsbor - Årskort
Max 2 öringar/dag, min mått 60 cm.
 Årskort endast för ortsbor skrivna i Ore socken!
Pris: 1000 kr* (SEK)
 
Trolling Skattungen Ortsbo - Dag
 Endast för ortsbor skrivna i Ore socken samt endast i Skattungen!
Pris: 150 kr* (SEK)
 
Trolling Skattungen Ortsbo - Årskort
 Endast för ortsbor skrivna i Ore socken samt endast i Skattungen!
Pris: 500 kr* (SEK)
 

Kräftfiskekort

Kräftfiskekort
10 burar per person och kort. Endast ett kort per person. Enbart för husbehovsfiske. Burar skall vara uppmärkta med namn och telefonnummer.
 Kräftfiske tillåtet från 08:00 1 Augusti innan dess fiskeförbud
Pris: 100 kr* (SEK)
 

För barn och ungdomar...

Ore FVOF erbjuder fritt fiske för unga fiskare. Tänk på att alltid läsa och noga följa de fiskeregler som finns för området. Specifikt för barn och ungdomar gäller:
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 17 år.
 Speciellt familjekort finns, och krävs, som innefattar barns/ungdoms fiske
 Får fiska på annans fiskekort (men personen behöver ej vara med)
 Familjekort gäller för make/maka och barn upp till 18 år mantalskrivna på samma adress vid gemensamt fiske. För alla kategorier gäller att alla barn upp till 18 år medföljer gratis på kortinehavarens kort vid gemensamt fiske. För barn under 18 år gäller v
 Din varukorg är tom.