Rottnens FVOF

Fiskekort Rottnens FVOF 

Personer som ej fyllt 15 år får utan avgift fiska med kastspö med olika sorters drag, pimpelfiske, flugfiske och mete samt dragrodd efter roddbåt. Trolling eller vertikalfiske där motor används under själva fisket ingår ej. Alla övriga som önskar fiska i sjön Rottnen skall lösa fiskekort.

Children under the age of 15 are allowed to fish for free with casting rod with different kinds of lures, jig, coarse fishing, fly fishing and trolling from from a rowing boat (without any use of a motor while fishing). Everybody over the age of 15 years old who wants to go fishing in lake Rottnen have to buy a fishing permit.

Du kan köpa fiskekort till Rottnens FVOF genom oss på iFiske! Alla produkter (fiskekort) som säljs är digitala, dvs det och kvittot levereras via ePost, till appen och som ett SMS (tillval) från oss på iFiske. Säljare är Rottnens FVOF (829500-9271).
Dagkort (grundkort)
Pris: 100 kr* (SEK)
 
Veckokort (grundkort)
Pris: 250 kr* (SEK)
 
Årskort (grundkort)
Pris: 450 kr* (SEK)
 

Tekniktillägg

Dagkort (Tekniktillägg)

Detta kort ger tillstånd till användning av motor/er under själva fisket typ vertikalfiske eller trolling (drag efter motordriven båt med högst två spön/beten per löst kort.) Ett grundkort och ett tekniktillägg måste alltså köpas för möjlighet till trolling efter motorbåt eller vertikalfiske med användning av motor. Övriga regler för grundkorten gäller även dessa kort.

Pris: 50 kr* (SEK)
 
Veckokort (Tekniktillägg)

Detta kort ger tillstånd till användning av motor/er under själva fisket typ vertikalfiske eller trolling (drag efter motordriven båt med högst två spön/beten per löst kort.) Ett grundkort och ett tekniktillägg måste alltså köpas för möjlighet till drag efter motorbåt eller vertikalfiske med användning av motor.

Övriga regler för grundkorten gäller även dessa kort.

Pris: 150 kr* (SEK)
 
Årskort (Tekniktillägg)

Detta kort ger tillstånd till användning av motor/er under själva fisket typ vertikalfiske eller trolling (drag efter motordriven båt med högst två spön/beten per löst kort.) Ett grundkort och ett tekniktillägg måste alltså köpas för möjlighet till drag efter motorbåt eller vertikalfiske med användning av motor.

Övriga regler för grundkorten gäller även dessa kort.

Pris: 250 kr* (SEK)
 

För barn och ungdomar...

Rottnens FVOF erbjuder fritt fiske för unga fiskare. Tänk på att alltid läsa och noga följa de fiskeregler som finns för området. Specifikt för barn och ungdomar gäller:
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.
 Gäller bara i vissa vatten eller på vissa platser, se fiskeregler/kommentar
 Får utan avgift fiska med kastspö, pimpel, mete, fluga samt drag efter roddbåt. För fiske med angel, ismete, trolling och vertikalfiske måste kort för detta lösas.
 Din varukorg är tom.