Christinehamns Fiskevårdsförening

Fiskekort Christinehamns Fiskevårdsförening 

Det är förbjudet att:

  • borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten, eller att omlagra eller bortföra sten,
  • framföra motordrivet fordon på land annat än fram till och på anlagd parkeringsplats och båtiläggningsplats,
  • framföra motorbåt i högre hastighet än fem knop,
  • göra upp eld annat än på anvisad plats,
  • fälla, eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar, stubbar, bark eller grenar,
  • samla in mossor, lavar och vedlevande svampar,
  • gräva eller dra upp kärlväxter,
  • samla in eller skada ryggradslösa djur,
  • medföra hund som inte är kopplad eller annat lösgående sällskapsdjur,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.
Du kan köpa fiskekort till Christinehamns Fiskevårdsförening genom oss på iFiske! Alla produkter (fiskekort) som säljs är digitala, dvs det och kvittot levereras via ePost, till appen och som ett SMS (tillval) från oss på iFiske. Säljare är Christinehamns Fiskevårdsförening (873600-3792).
Dygnskort

 Under tiden 1 mars - 31 maj råder total fiskeförbud i Stor-Älgsjöns Naturreservat

Pris: 50 kr (SEK)
 
Årskort

 Under tiden 1 mars - 31 maj råder total fiskeförbud i Stor-Älgsjöns Naturreservat

Pris: 200 kr (SEK)
 

För barn och ungdomar...

Christinehamns Fiskevårdsförening erbjuder just nu inte fritt fiske för unga fiskare.
 Barn under 16 år fiskar fritt tillsammans med kortinnehavare.
 Din varukorg är tom.