Vittsjö Nya FVOF

Fiskekort Vittsjö Nya FVOF 

Kortet berättigar till fiske med max 3 (tre) spö.

Fiskekortet gäller för mete, drag, pilk, glinder, 20-kroks långrev samt 10 st angeldon i Vittsjö Nya Fiskevårdsområdes vatten.

I fiskevårdsområdet är våra minimimått för gös 45 cm, (Max 2 gösar/dygn) gädda 40 cm och ål 65 cm. Fisk som understiger minimimåttet skall försiktigt återutsättas.

All öring och karp skall återutsättas med största försiktighet. Blöt händerna först innan ni tar i fisken. 

Fiske från badstränder och badbryggor är förbjudet under månaderna juni, juli och augusti.

Egen båt och motor får användas. Beträd inte banvallen, privata tomtmarker och parkera så att trafik m m inte hindras. Blockera inte stigar och isättningsramper. I Gåsadammen & Gässlingen är fiske förbjudet.

Ett totalförbud för fiske med töjen gäller i fiskevårdsområdets vatten. Fiskekortet ger inte heller rätt till fiske med mjärde, ryssja eller nät.

Fiskekortet innebär inte rätt till kräftfiske.

Fiskekortsinnehavaren äger rätt att i begränsad omfattning infånga betesfisk med småfisknät och mörtstuga. Nätet får högst vara 10 m långt och maskstorleken maximalt 15 mm. Nätet/mörtstugan skall vara märkt med kortinnehavarens namn. Mörtstuga är endast tillåtet från 1 december – 31 mars. Infångad fisk får enbart användas som bete för det egna fisket i Vittsjö Nya Fiskevårdsområdes vatten.

”Städa” alltid efter dig, lämna platsen i det skick du själv önskar finna den.

Du kan köpa fiskekort till Vittsjö Nya FVOF genom oss på iFiske! Alla produkter (fiskekort) som säljs är digitala, dvs det och kvittot levereras via ePost, till appen och som ett SMS (tillval) från oss på iFiske. Säljare är Vittsjö Nya FVOF (202100-2346*).
Dagkort
Pris: 40 kr (SEK)
 
Veckokort
Pris: 80 kr (SEK)
 
Årskort
Pris: 200 kr (SEK)
 

För barn och ungdomar...

Vittsjö Nya FVOF erbjuder fritt fiske för unga fiskare. Tänk på att alltid läsa och noga följa de fiskeregler som finns för området. Specifikt för barn och ungdomar gäller:
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Barn/Ungdom måste kunna fiska på egen hand (Kasta/veva/fiska själva)
 Din varukorg är tom.