Bolmens FVOF

Bolmen

Bolmen`s surface area of 185 km2 makes it the tenth largest lake in Sweden. It lies between Småland and Halland, bordered by dense, silent forests. The nearest town is Ljungby, located by motorway E4 only 20 km from the lake. The lake is situated at an elevation of 140 …

Fish species

 Perch  Normal  Pike  Normal
 Zander  Common  Common bream  Common
 Roach  Normal  Burbot  Few
 Whitefish  Rare  Eel  Few
 Silver Bream  Rare  Common bleak  Rare
 Ruffe  Few  Vendace  Rare

Flaten-Mosjöns FVOF

Flaten och Mosjön

Sjöarna Flaten och Mosjön är belägna inom Gnosjö kommun. Sjöarna förbinds genom natursköna Marieholmskanalen, som sträcker sig från Marieholm via Flaten till Hillerstorp. Flaten ingår i Storåns vattensystem som mynnar ut i sjön Bolmen. Flaten har mycket långgrunda stränder och största djup är 9 meter. Mosjöns stränder är inte fullt …

Fish species

 Perch  Normal  Pike  Common
 Common bream  Common  Roach  Normal
 Burbot  Normal  Tench  Few
 Eel  Rare  Ruffe  Few
 Vendace  Few

Kösens FVOF

Kösen

Kösen är en sjö sydväst om Ljungby i Ljungby kommun, Kronobergs län. Sjön ligger utmed Bolmån som rinner in från väster om Bolmen och rinner ut söderut mot Exen och Lagan. Sjöns yta är 11,75 kvadratkilometer med ett största djup på 22 meter. Kösen bjuder fint fiske av ett …

Fish species

 Perch  Normal  Pike  Normal
 Zander  Normal  Rainbow trout  Few
 Common bream  Common  Roach  Normal
 Whitefish  Few  Tench  Normal
 Eel  Normal  Common bleak  Few
 Ruffe  Normal  Vendace  Few

Möckelns FVO

Möckeln, Steningen, Såganässjön mfl

Sjön Möckeln är den tredje största sjön på den småländska sjöplatån efter Bolmen och Åsnen och ligger sydväst om Växjö, nära gränsen till Skåne. Möckeln är en näringsfattig så kallad brunvattensjö eller dystrof sjö med relativt lågt pH, naturligt. Liksom andra liknande sjöar i Sverige drabbades Möckeln av försurningen …

Fish species

 Perch  Plentiful  Pike  Normal
 Zander  Plentiful  Common bream  Normal
 Roach  Normal  Asp  Few
 Zope  Plentiful  Chub  Few
 Ide  Few  Burbot  Rare
 Crucian carp  Few  Common rudd  Few
 Tench  Normal  Eel  Few
 Signal crayfish  Few  Silver Bream  Plentiful
 Common bleak  Rare  Vendace  Few
 Catfish  Few
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se