Färnebofjärdens FVOF

Färnebofjärden

Färnebofjärden är med sina 4912 hektar en av de största fjärdarna i Dalälvens långa bana ända från Norges fjäll till Bottenhavet. I Färnebofjärden har du ett fiske som erbjuder mängder med olika miljöer med många fiskemetoder att välja mellan. Breda fjärdar, smala sund, 23 meters djup eller grunda undervattensåsar …

Fiskarter

 Abborre  Rikligt  Gädda  Vanlig
 Gös  Vanlig  Öring  Sällsynt
 Harr  Sällsynt  Braxen  Normalt
 Mört  Normalt  Id  Normalt
 Lake  Lite  Sik  Lite
 Ruda  Normalt  Sarv  Normalt
 Sutare  Normalt  Ål  Lite
 Signalkräfta  Sällsynt  Flodkräfta  Sällsynt
 Björkna  Vanlig  Löja/Benlöja  Vanlig
 Stensimpa  Sällsynt  Nors  Normalt
 Bergsimpa  Sällsynt  Gärs  Normalt
 Siklöja  Lite  Stäm  Sällsynt
 Din varukorg är tom.