Mört  Översikt


Mört - Rutilus rutilus

Mörten är normalt sett en liten fisk som oftast inte blir mer än ca 20 cm lång, men den kan bli upp till 50 cm. Den väger vanligen inte mer än ett halvt kilo. Kroppen har en blåaktig silvertonad färg som övergår i vitt vid magen.

Utbredning

Mörtens utbredningsområde sträcker sig över hela Europa förutom området kring medelhavet, och även österut in i Sibirien.

I Sverige finns den över hela landet.

Storlek och tillväxt

Mörten leker i maj och juni och kan då lägga upp till 100 000 ägg, som kläcks efter 4 till 10 dagar. Mörten anpassar sig efter de lokala förutsättningarna och äter växtdelar såsom mossa och alger i djupare vatten eller små blötdjur, insektslarver och insekter som den fångar på vattenytan. Bland mörtens naturliga fiender finns abborre och gädda. Mörten lever cirka 25 år.

Sportfiskerekord

1,7 kg

Effektivaste fiskemetoderna

Information nedan är baserad på tusentals riktiga fångstrapporter från de senaste två åren.
Vår
  1. Mete - Mask

Mört, Snittvikt (gr) By FVOF (By FVOF) Din varukorg är tom.