Öring  Översikt


Öring - Salmo trutta

Öringen, Salmo trutta, är älskad av de allra flesta fiskare. En vacker fisk i många skepnader som finns i många olika miljöer.
I öringfamiljen ingår:
Havsöring, Kustöring, Bäcköring, Insjööring och Strömöring.
Till skillnad från släktingarna harren och rödingen är öringen lite av en ensamvarg, då den oftast inte går i stora stim.

Utbredning

Öringen finns runt hela Sverige i insjöar, älvar, åar, bäckar, havet, i bräckt, salt och sött vatten. Det är en otroligt utbredd art som kom till Sveriges inland med inlandsisen.
Fastän öringen finns utbredd i hela Sverige så trivs sötvattensöringen bäst i de nordliga delarna av landet i kalla, rena & syrerika strömmar.
Tyvärr har öringen fått stå tillbaka en hel del i och med utbyggnader av vattenkraftverk. Det allra viktigaste för öringens fortlevnad är att den får vandra fritt i strömmarna då öringen alltid återvänder till sin födelseplats för att leka.

Storlek och tillväxt

Öringen kan bli riktigt stor, men tillväxten beror väldigt mycket på hur levnadsförhållandena är.
I nordliga näringsfattiga vatten kan det ta flera år för en öring att nå över kilot och den blir ofta inte större än några kilo. I andra vatten är tillväxtfasen helt annorlunda och öringen kan nå väldigt höga vikter.

Sportfiskerekord

Svenska sportfiskerekordet är på Havsöring 15,26 kg och insjööring 17,0 kg.

Fisketips

Öringen trivs att stå i strömkanter, standkanter, i hålor och utlopp. Ofta står de riktigt stora individerna väl skyddat och det kan därför vara svårt att komma åt dem. De har ett starkt revirtänkande, så därför kan det vara värt att "reta till hugg" med ett bete som sticker ut lite extra.
Bästa tiden att fiska efter öring är i gryning och skymning, det är också då som de riktigt stora lämnar sina skyddade tillhåll och ger sig ut på jakt efter föda.

Effektivaste fiskemetoderna

Information nedan är baserad på tusentals riktiga fångstrapporter från de senaste två åren.
Vår
  1. Flugfiske (Enhand) - Fluga - Torrfluga
  2. Flugfiske (Enhand) - Fluga - Klinkhammer
  3. Mete - Mask
  4. Spinnfiske - Spinnare liten (0-5 gr)
  5. Flugfiske (Enhand) - Fluga - Streamer
Sommar
  1. Flugfiske (Enhand) - Fluga - Torrfluga
  2. Spinnfiske - Spinnare liten (0-5 gr)
Höst
  1. Spinnfiske - Spinnare liten (0-5 gr)

Öring, Snittvikt (gr) Borås-Öresjö FVOF (Öresjö (Munkån, Svensån, Viskan)) Din varukorg är tom.