Åman Åmsele FFF

 

Åman Åmsele

  Västerbottens län / Vindeln kommun.

I Åman finns i huvudsak harr och öring, med fångstmetoder samma som i Vindelälven. I flera av sjöarna och tjärnarna har inplantering av öring och röding skett.

Åman/Åmsele FFF är ca. 65 km långt, och beläget i norra delen av Vindelns kommun. Delar av området sträcker sig även in i Norsjö och Lycksele kommun. Området domineras av ett sjösystem som utgör resterna av en forntida isälv.
Åman är det vattendrag som sammanbinder dessa sjöar.

Fisket:
Området erbjuder ett mycket variationsrikt fiske. Förutom goda bestånd av abborre, gädda, sik mm, har under lång tid skett utsättningar av framförallt öring och röding i många av systemets sjöar.
I systemets strömsträckor, speciellt Manjaurån samt Åman uppströms Ajaursjön, finns fina bestånd av öring och harr.
Dessa strömsträckor är belägna i fantastisk omgivning och lämpar sig utmärkt för flugfiske.

Åman-Del av Fvo
Vindelälven-Del av Fvo
Manjaurån-Del av Fvo
Ajaursjön-Del av Fvo

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Speciellt familjekort finns, och krävs, som innefattar barns/ungdoms fiske

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Siklöja


Rikligt

Regnbåge


Vanlig

Idtjärn implanterat

Mört


Vanlig

Öring


Normalt

Harr


Normalt

Havsöring


Normalt

I Vindelälven

Lax


Normalt

Endast i vindelälven, varierande år från år

Sik


Normalt

Nors


Normalt

Lake


Normalt

Stäm


Normalt

Gärs


Normalt

Röding


Lite

Idtjärn inplanterat

Id


Lite
 

Åman Åmsele FFF

Inom Åman/Åmsele FFF bedrivs ett aktivt fiskevårdsarbete, t ex så har det under ett antal år bedrivits utsättning av havsöringsrom i delar av Åmans biflöden och i själva Åman . Biotopvård samt inventering och uppföljning av fiskbestånden är andra insatser som sker kontinuerligt.

Organisationsnummer: 802529-0449

Kundnummer: 3252, Område: 3314.

Kontaktpersoner

Ronny Eklund
 
070-5886776

Torbjörn Hallstig

070-3199559

Torbjörn Tännfäldt

073-0934537

Lars-Erik Lindström
070-2163228 (Manjaurån)


  

Filer för nedladdning


Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Åman Åmsele FFF

Bjursele
Norsjö SFK
Kvammarn, Gissträsk, Lillholmträsk
Stensele Fvo
Hjukens FVO

Anslutna fiskeområden i Västerbottens län
 Din varukorg är tom.