Ånnsjöns Kortfiskeområde

 

Ånnsjön

  Jämtlands län / Åre kommun.

Handöls skifteslags samfällighetsförening, Granöns samfällighetsförening, Klocka skifteslag och Statens fastighetsverk erbjuder allmänheten ett exklusivt sportfiske på 2700 hektar i Ånnsjön.

Gränserna är sommartid i sjön markerade med bojar. Vintertid är gränser markerade med ruskor. De som färdas med båt uppmanas vara uppmärksamma på utlagda nät.

Välkommen!

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)
 

Ånnsjöns Kortfiskeområde

Organisationsnummer: 202100-2452*

*Registerhållande myndighet (t.ex. en Länsstyrelse)
Kundnummer: 149, Område: 115.

Kontaktpersoner

Anders Åsengård
0703 - 63 03 58


  

Filer för nedladdning


Annsjon_karta.jpg

Fiskeområden i närheten av Ånnsjöns Kortfiskeområde

Vallaviken (Ånnsjön), Harsjön
Klocktjärn och Svarttjärn
Västra Gevsjön, Tångböleströmmen
Enan, Handölan, Dragsån
Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön

Anslutna fiskeområden i Jämtlands län
 Din varukorg är tom.