Bäcksjöns SFK

 

Bäcksjön

  Västerbottens län / Umeå kommun.

Bäcksjön är ett välbesökt rekreationsområde beläget ca 15 km norr om Umeå tätort. Här finns förutom chansen att uppleva ett fantastiskt fiske även långgrunda badstränder, naturstigar, bär- och svampmarker.
Omkring sjön finns dessutom många intressanta kulturlämningar samt flera rastplatser med vindskydd och eldsstäder.
Bäcksjöns sportfiskeklubb ansvarar för fisket i Bäcksjön. Varje år sker utsättning av ädelfisk i form av öring.
Bäcksjön är en klarvattensjö med bra siktdjup och håller förutom ädelfisken goda bestånd av gädda, abborre, mört och lake.
Vid kommunens provfiske konstaterades att de flesta och största matabborrarna fångades i Bäcksjön.
Ett populärt fiskeställe är strandremsan mellan Hemviken och Svartviken. Här finns grusbotten och en stor del av ädelfisken fångas här. Flugfiskaren kan vada utan problem.

 Detta är ett fiskevatten med inplanterad ädelfisk, så kallad "put and take".
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med målsman/vuxen
 Barn under 16 år fiskar gratis i målsmans sällskap.

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Mört


Vanlig

Lake


Vanlig

Öring


Normalt
 

Bäcksjöns SFK

Organisationsnummer: 802465-5634

Bäcksjöns sportfiskeklubb ansvarar för fisket i Bäcksjön. Varje år sker utsättning av ädelfisk i form av öring.

Kundnummer: 3324, Område: 3382.

Kontaktpersoner

Ann-Marie Nenner


  

Filer för nedladdning


Fiskefolder 2022

Upplev Bäcksjöområdet

Fiskeområden i närheten av Bäcksjöns SFK

Sävarån
Kroksjö Täfteträskets
Tvärån
Umeälvens nedre fiskeområde
Röbäcks Sff

Anslutna fiskeområden i Västerbottens län
 Din varukorg är tom.