Borgsjö-Tallberg FVO

 

Borgsjön, Orgsjön, Norsjön, Lill-Valvattnet, Giktasjön och Holmsjön.

  Västerbottens län / Åsele kommun.

Borgsjö -Tallberg FVO är beläget i anslutning till Borgsjö och Tallberg byar ca 20 km öster om Åsele.

Området omfattar Gide älv från Borgsjödammen och uppströms ca 15 km. Ett antal tjärnar och sjöar ingår också i området.

Området är till största delen lättillgängligt året om.

Borgsjö Byastuge Förening förfogar över en lägenhet med enkel standard och en större samlingslokal för uthyrning. Lägenheten och samlingslokalen är belägen mitt i Borgsjö by och är en f.d. skolbyggnad. För uthyrning, se kontaktuppgifter för ytterligare info.

 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Vanlig

Mört


Vanlig

Braxen


Vanlig

Id


Vanlig

Öring


Lite

Harr


Lite

Sik


Lite

Lake


Lite

Ål


Sällsynt
 

Borgsjö-Tallberg FVO

Logo Borgsjö-Tallberg FVO

Borgsjö-Tallberg FVO styrelse, består av fem styrelseledamöter.

Borgsjö -Tallberg FVO har som målsättning att bedriva ett aktivt fiskevårdsarbete och utveckla fritidsfisket i våra vatten och ber Er hjälpa till. När du nyttjar våra fiskevatten hoppas vi att du får ett fint fiske och en skön och berikande naturupplevelse här inom Borgsjö-Tallberg FVO. 

I övrigt se informationstavlor som finns uppsatta utefter våra fiskevatten samt den framtagna foldern omkring fiskevårdsområdet endera digitalt på iFiskes hemsida alt. hos våra fiskekortsförsäljare.

Organisationsnummer: 802600-2009

Kundnummer: 1046, Område: 1009.

Kontaktpersoner

Ordförande:
Max Lundahl
070 - 628 23 51

Kassör:
Roger Söderström
070 - 656 19 86

Uthyrning av boende:
Johan Viklund 070-577 50 50

 

 

 

 


  

Filer för nedladdning


2017_Fvo_karta.pdf

Fiskeguide

Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Borgsjö-Tallberg FVO

Tallsjö Abbarvattnet Skalmsjön mfl
Lögdeälven, Stortjärn, Trättarmyrtjärn m fl bäckar och sjöar.
Holmträsk-Storsjö FVO
Solbergsbygden
Rödvattenssjön, Västervattnet m fl vatten

Anslutna fiskeområden i Västerbottens län
 Din varukorg är tom.