Byskeälvens FVO (Västerbottensdelen)

 

Byskeälvens FVO Västerbottensdelen

  Västerbottens län / Skellefteå kommun.

Byskeälven rinner upp i Arvidsjaurs kommun, i det sjörika skogs- och myrlandet norr om Storavan och mynnar i Bottenviken vid Byske i Skellefteå kommun. Högsta kustlinjen (dit havet nådde som högst under eller efter den senaste istiden) passeras ungefär vid Nyfors, en mil nedströms Myrheden. Den nedersta delen, från Bjurselet till havet, faller ca 38 meter på 11 kilometer.

Av avrinningsområdets 3 662 km² ligger 2 792 km² (76 %) i Norrbottens län och resten i Västerbottens län.

Som källflöde räknas Järferälven där sjöarna Västra Järfojaur och Östra Järfojaur återfinns i den övre delen. Järferälven rinner genom Västra Kikkejaure och mynnar i Arvidsjaursjön. Där mynnar även Långträskälven (som ovanför Långträsket heter Allejaurälven) och Svärdälven. Nedströms Arvidsjaursjön är de viktigare biflödena räknat medströms är Kelisån (med de stora sjöarna Pjesker och Gråträsket), Bäverån, Långträskån, Ålsån och Tvärån.

Byskio betyder "den svällande" och syftar på de häftiga variationer i vattenföringen som uppkommer till följd av den ringa sjöprocenten nedan källsjöarna.

I Långträskån fanns 5 regleringsdammar från Banfors till kraftstationen i Myrheden. Idag är alla hinder borta.

I Byskeälven bedrevs flottning fram till 1960-talet. Mindre kraftstationer har funnits vid Fällfors, Selet och Ytterstforsen, men de är numera utrivna. Numera råder förbud mot vattenkraftsutbyggnad i Byskeälven enligt 4 kap. 6 § i Miljöbalken.

Byskeälvens fiskevårdsområde Västerbottens-delen bildades december 1989. Det finns ett till fiskevårdsområde, Byskeälvens övre fiskevårdsomårde, för de delar som hör till Norrbottens län.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Byskeälvens FVO (Västerbottensdelen).
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 17 år.
 Det finns gratis fiskekort, som måste lösas, för barn- och ungdomar
 gratis fiskekort erhålls efter registrering i iFiske. Fiskekortet gäller i alla vatten inom fiskevårdsområdet och med samma regler.

Fiskarter


Lax


Rikligt

Abborre


Vanlig

Öring


Vanlig

Vanlig i utplanteringssjöarna

Regnbåge


Vanlig

Vanlig i utplanteringssjöarna

Röding


Vanlig

Vanlig i utplanteringssjöarna

Gädda


Normalt

Sik


Normalt

Harr


Lite

Id


Sällsynt

Lake


Sällsynt
 

Byskeälvens FVO (Västerbottensdelen)

Logo Byskeälvens FVO (Västerbottensdelen)

Fiskevårdsområdet består av drygt 400 fiskerättsägare.

Fiskevårdsområdets uppgift är att förvalta fisket i Byskeälven inom Byske och Jörns socknar, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Fiskevårdsområdet omfattar inte bara vatten knutna till fiskerättsägare avseende Älven/älvdalen utan även i havet. Beträffande havet följande enligt stadgarna: "I havet inom Byske skifteslag och inom Furuskogen 2:1 avgränsas fiskevårdsområdet av gränsen mot allmänt vatten".

Föreningen ska upplåta fiske inom fiskevårdsområdet genom försäljning av fiskekort till allmänheten. Beslut om upplåtelse får inte strida mot 8§ i lagen om fiskevårdsområden. De närmare villkoren beslutas årligen på ordinarie fiskestämma.

När Byskeälvens fiskevårdsområde, Västerbottens-delen, bildades i slutet på december 1989 så var detta ett historiskt ögonblick för fisket i denna älv. Fiskevårdsområdet kom att bli det i sitt slag största i landet. Området sträcker sig från en bra bit utanför Byskeälvens mynning i Byskefjärden i Bottenviken och upp till gränsen mot Norrbottens län - en älvssträcka på tio mil dubbel strand.

Genom bildandet av detta stora fiskevårdsområde ges allmänheten möjlighet att fiska på hela denna sträcka mot lösandet av ett enda fiskekort.

För information om fiskevårdsområdets gränser hänvisar vi till https://fiskekartan.se/?fv=Byske%C3%A4lvens%20fvof&sp=false

Organisationsnummer: 894701-0099

Kundnummer: 945, Område: 898.

Kontaktpersoner

http://www.byskealven.se
  
  

Filer för nedladdning


Fiskekarta_Byske_nya.pdf

Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Byskeälvens FVO (Västerbottensdelen)

Brännträsket, Ostträsket, Storbäcken m fl vatten
Åbyälven m fl vatten
Ångsågen, Kvarnbäcken, Stormarkselet
Ungdomsfiskekortet Skellefteå kommun
Skellefteälven (Skellefteå stadskärna)

Anslutna fiskeområden i Västerbottens län
 Din varukorg är tom.