Åby Älvs Nedre FVOF

 

Åbyälven m fl vatten

  Västerbottens län / Skellefteå Kommun.

Åbyälven är en 165km lång skogsälv. Som skogsälv har den hela sitt avrinningsområde i skogslandet och berörs därmed inte av snösmältningen i fjällkedjan.

Åbyälven börjar sitt lopp inom Arvidsjaurs kommun. De nedre sträckorna faller brantare än någon annan norrlandsälv och erbjuder ett stort antal trevliga strömmar och forsar.

Här finns en helt unik självreproducerande laxstam som med svenska mått mätt är ganska stark. Trots att inga utsättningar gjorts så är smolttätheten en av norrlands allra bästa. 1996 byggdes det en laxtrappa vid Hednäs kraftstation, som går det möjligt för laxen att nå fina lekbottnar och uppväxtplatser direkt ovanför stationen. Den huvudsakliga uppvandringen sker under senare delen av juni månad för att avta under juli.

Åbyälven rinner genom ett område med skog och våtmark. Förutom lax så finns bestånd av havsöring och harr i älven. Gädda, abborre och sik är vanliga arter i sjöarna i upptagningsområdet. Uttrar och bävrar kan ses i älvssystemet och i ett av biflödena kan man hitta bestånd av flodmussla. Ni kan också hitta många sällsynta växtarter vid älven, samt vår landskapsblomma, Kung karls spira.

Åby Älvs Nedre FVO sträcker sig från söt- och saltvattengränsen vid Renholmens kaj upp till hängbron i Blåfors och inom fiskevårdsområdet ingår även sjöarna Bastusjön, Åbyträsket och Djupsjön.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Åby Älvs Nedre FVOF.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 17 år.

Fiskarter


Abborre

Vanlig

Gädda

Vanlig

Öring

Vanlig

Harr

Vanlig

Mört

Vanlig

Sik

Vanlig

Lax

Normalt

Id

Normalt

Lake

Normalt

Stäm

Normalt

Stensimpa

Normalt

Siklöja

Normalt

Nors

Lite

Ål

Sällsynt
 

Åby Älvs Nedre FVOF

Organisationsnummer: 894702-0635

Logo Åby Älvs Nedre FVOF

Åby Älvs Nedre Fiskevårdsområde bildades i slutet på 1980-talet för att på uppdrag av fiskerättsägarna bedriva skötsel och förvaltning av fisket i älven.

Fiskevårdsområdet sträcker sig från söt- och saltvattengränsen vid Renholmens kaj upp till hängbron i Blåfors. Dessutom ingår sjöarna Bastusjön, Åbyträsket och Djupsjön.

Kundnummer: 3010, Område: 3011.

Kontaktpersoner

Magnus Larsson, ordförande:
070 - 315 34 69  

Mikael Bergh, vice ordförande: 
070 - 669 91 35  

Fiskeområden i närheten av Åby Älvs Nedre FVOF

Byskeälvens FVO Västerbottensdelen
Ungdomsfiskekortet Skellefteå kommun
Skellefteälven (Skellefteå stadskärna)
Nedre Bureälven
Laxtjärn

Anslutna fiskeområden i Västerbottens län
 Din varukorg är tom.