Åby Älvs Nedre FVOF

Fiskekort Åby Älvs Nedre FVOF 

Du kan köpa fiskekort till Åby Älvs Nedre FVOF genom oss på iFiske! Alla produkter (fiskekort) som säljs är digitala, dvs det och kvittot levereras via ePost, till appen och som ett SMS (tillval) från oss på iFiske. Säljare är Åby Älvs Nedre FVOF (894702-0635).
Dygnskort
Pris: 150 kr* (SEK)
 
Veckokort
Pris: 400 kr* (SEK)
 
Årskort 2023

Kalenderår, giltigt till 31 december.

Pris: 800 kr* (SEK)
 
Barn & Ungdomsfiskekort - Årskort 2023

Giltigt året ut, men ej längre än till 18 års ålder.

Pris: Gratis*
 
Årskort - Fiskerättsägarbevis

Vem kan lösa fiskerättsbevis?

1. Fastighetsägare med fiskerätt (medlem i Åbyälvens fvof). Vid osäkerhet om fastigheten har fiskerätt kontakta ordforande@abyalven.se. Ange namn och fastighetsbeteckning

2. Make/maka till fastighetsägare

3. Barn över 18 år som är skrivna på fastigheten som fiskerätten tillhör, dvs hemmavarande barn
 Att lösa fiskerättsbevis utan att ha fiskerätt kommer att beivras med kontrollavgift!

Pris: Gratis*
 

För barn och ungdomar...

Åby Älvs Nedre FVOF erbjuder fritt fiske för unga fiskare. Tänk på att alltid läsa och noga följa de fiskeregler som finns för området. Specifikt för barn och ungdomar gäller:
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 17 år.
 Din varukorg är tom.