Djäkneböle SFF

 
  Västerbottens län / Umeå kommun.

Djäkneböle SFF förvaltar fisket i Brunnsjön och Djäknebölesån.

För närvarande finns lite Regnbåge i sjön eftersom det inte planterats ut fisk dom senaste två åren.

För att komma till Brunnsjön måste man gå eller på annat sätt transportera sig, eftersom en vägbom är placerad 2 km före Brunnsjön. 

Brunnsjön är en 10 hektar stor sjö ungefär 1,7 mil från Umeå.
Vattnet är humusfärgat och till största delen består stränderna av myrmark.
Väg följer nästan hela den norra långsidan som består mest av fast och fin mark.
Spångar finns på dom mest sanka områdena som ligger både på den östra och västra kortsidan.
Sjön har ett största djup på 3,8 meter. Det djupaste området på sjön följer vägsidan från grillkåtan fram till udden vid timmerladan.
Sjön har två tillflöden. En bäck som kommer från Hamptjänen en liten tjärn som man passera på väg till sjön.
Det andra tillflödet är en kallkällbäck som rinner in på den södra sidan där även utloppet från sjön finns. Bäcken från sjön rinner till slut ut i Åhedån vid Stugunäs.

 

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Djäkneböle SFF.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Abborre


Normalt

Gärs


Normalt

Gädda


Lite

Mört


Lite

Braxen


Lite

Ruda


Sällsynt

Lake


Sällsynt
 

Djäkneböle SFF

Organisationsnummer: 717910-5346

Kundnummer: 3396, Område: 3454.

Kontaktpersoner

Lars Johansson
070-374 13 60


  

Fiskeområden i närheten av Djäkneböle SFF

Bjännsjön
Umeälvens Forsfiskeområde
Mjösjön, Dalsjön & del av Umeälven
Röbäcks Sff
Umeälvens nedre fiskeområde

Anslutna fiskeområden i Västerbottens län
 Din varukorg är tom.