Djäkneböle SFF

 
  Västerbottens län / Umeå kommun.

Djäkneböle SFF förvaltar fisket i Brunnsjön och Djäknebölesån.

Ny fiskekort 2024

Senaste utsättning av regnbåge 2023-05-19

För att komma till Brunnsjön måste man gå eller på annat sätt transportera sig, eftersom en vägbom är placerad 2 km före Brunnsjön. 

Catch-and-release på braxen och mört i Brunnsjön

Brunnsjön är en 10 hektar stor sjö ungefär 1,7 mil från Umeå.
Vattnet är humusfärgat och till största delen består stränderna av myrmark.
Väg följer nästan hela den norra långsidan som består mest av fast och fin mark.
Spångar finns på dom mest sanka områdena som ligger både på den östra och västra kortsidan.
Sjön har ett största djup på 3,8 meter. Det djupaste området på sjön följer vägsidan från grillkåtan fram till udden vid timmerladan. 

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Djäkneböle SFF.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)
 Barn/Ungdom måste kunna fiska på egen hand (Kasta/veva/fiska själva)

Fiskarter


Regnbåge


Vanlig

Abborre


Normalt

Gärs


Normalt

Gädda


Lite

Mört


Lite

Braxen


Lite

Ruda


Sällsynt

Lake


Sällsynt
 

Djäkneböle SFF

Organisationsnummer: 717910-5346

Kundnummer: 3396, Område: 3454.

Kontaktpersoner

Lars Johansson
070-374 13 60


  

Fiskeområden i närheten av Djäkneböle SFF

Bjännsjön
Umeälvens Forsfiskeområde
Röbäcks Sff
Umeälvens Nedre Fiskeområde
Hissjöns FVO

Anslutna fiskeområden i Västerbottens län
 Din varukorg är tom.