Flians Övre FVOF

 

Flians övre

  Västra Götalands län / Skara kommun.

Flian som avvattnar Hornbogasjön är vida känt för sitt fina fiske av framförallt Id och Färna. Det finns även god tillgång på Gädda, Aborre och Mört. Ån som sträcker sej 75km varav ca 6 km inom våra fiskevatten är ett biflöde till Lidan som tar sej vidare till Vänern. Utmed sträckningen från Sjöns utskov till väg 184 (mellan Skara och Falköping) finns fina möjligheter att finna lite svårtillgängliga platser där fisket generellt är lite bättre. Annars är bästa fisket beläget direkt nedströms utskovet.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.
 Till och med det år de fyller 15.

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Mört


Vanlig

Id


Normalt

Sutare


Normalt

Färna


Normalt
 

Flians Övre FVOF

Föreningen bildades -91 som svar på när Hornborgasjöns utlopp byggdes om för att reglera vattenståndet i sjön. Den har verkat för att säkerställa en tillräcklig vattenförsörjning i ån med tillfredsställande syrenivåer.
Målet är att värna de fiskearter som har förutsättningar att leva i ån.

Organisationsnummer: 202100-2361*

*Registerhållande myndighet (t.ex. en Länsstyrelse)
Kundnummer: 925, Område: 887.

Kontaktpersoner

Joakim Pettersson
0730 - 48 99 49


  

Fiskeområden i närheten av Flians Övre FVOF

Hornborgasjön, Hornborgaåns utlopp
Skärvalången, Bysjön, Eggbysjön och Vagnsjön
Emten (Ämten) och Flämsjön
Simsjön
Lången

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län
 Din varukorg är tom.