Simsjöns FVF

 

Simsjön

  Västra Götalands län / Skövde kommun.

Välkommen till sportfiskevattnet Simsjön!

Simsjön ligger uppe på vackra Billingeberget, nära Skövde och erbjuder spännande fiske året om. Det är lätt att ta sig dit och man kan välja på flera parkeringsplatser . Dels vid stora badplatsen i norra änden av sjön, Villeviken mitt på västra sidan samt i södra delen vid Herrekvarn. 

Simsjön en källsjö med endast mindre tillrinning.Sjöns yta är 0,504 kvadratkilometer. Maxdjupet är 23,2 m. Omgivningarna är både skog, öppna ytor och bebyggelse.
 

 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 17 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Regnbåge


Vanlig

Inplanteras minst 2 ggr/år.

Mört


Vanlig

Gädda


Normalt

Flera gäddor över 10 kg har fångats. Vi ser gärna att dessa gäddor återutsätts.

Siklöja


Normalt

Braxen


Lite

Sutare


Lite

Öring


Sällsynt

Enstakta sedan tidigare inplantering.

Röding


Sällsynt

Tidigare inplantering. Osäker förekomst.
 

Simsjöns FVF

Föreningens syfte är att bedriva rationell fiskevård inom föreningens verksamhetsområde.

Vi strävar att vara ett attraktivt fiskeområde för såväl delägare och fritidsfiskare med giltiga fiskekort.

Organisationsnummer: 802523-9081

Kundnummer: 1142, Område: 1103.

Kontaktpersoner

Jonas Loft
070 - 436 85 57

Rune Espefält
0708 - 670 145


  

Fiskeområden i närheten av Simsjöns FVF

Emten (Ämten) och Flämsjön
Lången
Skärvalången, Bysjön, Eggbysjön och Vagnsjön
Ösan
Hornborgasjön, Hornborgaåns utlopp

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län
 Din varukorg är tom.