Ösans Nedre FVO

 

Ösan

  Västra Götalands län / Skövde Kommun.

Ösans nedre del tar sin början vid vägbron i samhället Fjället utanför Skövde och sträcker sig till sjön Östen. På sin väg rinner Ösan genom ett vackert kulturlandskap med inslag av ädellövskog. Fiske från broar, närliggande ängar och åkrar eller med kanot rekommenderas. Här fiskar du bland annat gädda, abborre, bäcköring, färna, id, sarv, braxen, sutare och mört. 

Som fiskare visar man varsamhet inför djurlivet i och vid ån och skräpar därför inte ner eller för ett högt väsen. I övrigt gäller allemansrätten och respekt för tomtmark och fastigheter (be om lov om man vill passera). 


Fiskarter


Mört

Rikligt

Abborre

Vanlig

Gädda

Vanlig

Id

Normalt

Färna

Normalt

Öring

Lite

Braxen

Lite

Lake

Lite

Sarv

Lite

Sutare

Lite

Ål

Sällsynt

Asp

Sällsynt

Kan finnas i Ösans nedre del via sjön Östens bestånd.
 

Org ID: 963, Area 918

Ösans Nedre FVO

Ösans Nedre FVOF värnar om åns välmående och biologiska mångfald. Möten hålls några gånger om året för att ta upp aktuella händelser och utvecklings- och åtgärdsplaner. 


Kontaktpersoner

Hannes Byström Mollstedt (Styrelseledamot)
0723 - 12 31 79
hannes.bystrom@gmail.com
Roland Bertilsson (Ordf.)
0739 - 06 63 03
roland-bertilsson@telia.com

  

Andra fiskeområden i närheten av Ösans Nedre FVO

Lången
Ymsen
Emten (Ämten) och Flämsjön
Baltak
Skärvalången, Bysjön, Eggbysjön och Vagnsjön

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se