Ösans Nedre FVO

 

Ösan

  Västra Götalands län / Skövde kommun.

Ösans nedre del tar sin början vid vägbron i samhället Fjället utanför Skövde och sträcker sig till sjön Östen. På sin väg rinner Ösan genom ett vackert kulturlandskap med inslag av ädellövskog. Fiske från broar, närliggande ängar och åkrar eller med kanot rekommenderas. Här fiskar du bland annat gädda, abborre, bäcköring, färna, id, sarv, braxen, sutare och mört. 

Som fiskare visar man varsamhet inför djurlivet i och vid ån och skräpar därför inte ner eller för ett högt väsen. I övrigt gäller allemansrätten och respekt för tomtmark och fastigheter (be om lov om man vill passera). 

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 17 år.
 Måste ha med giltig legitimation

Fiskarter


Mört


Rikligt

Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Id


Normalt

Färna


Normalt

Öring


Lite

Braxen


Lite

Lake


Lite

Sarv


Lite

Sutare


Lite

Ål


Sällsynt

Asp


Sällsynt

Kan finnas i Ösans nedre del via sjön Östens bestånd.
 

Ösans Nedre FVO

Ösans Nedre FVOF värnar om åns välmående och biologiska mångfald. Möten hålls några gånger om året för att ta upp aktuella händelser och utvecklings- och åtgärdsplaner. 

Organisationsnummer: 868401-2936

Kundnummer: 963, Område: 918.

Kontaktpersoner

Per-Erik Wallin, (Styrelseledamot):
0708 - 74 11 36 

Jan-Olof Svärd, (Ordförande)
0709 - 31 50 53  

Fiskeområden i närheten av Ösans Nedre FVO

Östens FVOF Sjön Östen
Simsjön
Lången
Tidanån i Tibro
Ymsen

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län
 Din varukorg är tom.